Panel pod nazivom „Održivi i etički razvoj veštačke inteligencije“ održaće se 18. marta, u 19.30, u Zadužbini „Ilije M. Kolarca“. Predavačica će biti dr Smiljana Antonijević Uboa sa Instituta za tehnologiju Ilinoisa u Čikagu, SAD, ujedno i članica Srpske podružnice Rimskog kluba. Događaj će otvoriti dr Nebojša Nešković, predsednik Srpske podružnice Rimskog kluba. 

Dr Antonijević Uboa je digitalna antropološkinja, koja istražuje mesto preplitanja kulture, tehnologije i  transformacijskog dizajna kroz različite istraživačke projekte i predavanja na univerzitetima širom Evrope i SAD. Ima doktorat iz oblasti Komunikacija/Studija novih medija, kao i master diplomu iz Kulturne antropologije i Novih medija, dok se na osnovnim studijama bavila Kulturnom antropologijom i muzikom. Dr Antonijević Uboa se takođe detaljno bavi socio-kulturnim aspektima veštačke inteligencije i mašinskog učenja (AI/ML). U skladu sa tim, od 2019. godine do danas, paralelno sa fakultetskim zaposlenjem na Institutu za tehnologiju Ilinoisa u Čikagu, obavlja funkciju vodećeg istraživača u oblasti Kultura i veštačka inteligencija u kompaniji BMC Software, Kalifornija, SAD. Osim toga, dr Antonijević Uboa je docentkinja na predmetu Kultura i tehnologija na Univerzitetu Roskild, u Danskoj; istraživačica na Holandskoj kraljevskoj akademiji umetnosti i nauka u Amsterdamu, Holandija. Do sada je držala predavanja iz različitih oblasti, uključujući digitalnu kulturu, digitalne humanističke nauke, metode istraživanja korisnika, kulturno nasleđe u digitalnim sredinama, identitet u digitalnim sredinama, digitalnu kulturnu produkciju, etnografske i vizuelne metode istraživanja itd. Autorka je nekoliko desetina radova u vodećim svetskim naučnim publikacijama, kao i knjige Amongst Digital Humanists: An Ethnographic Study of Digital Knowledge Production (2015).

Srpska podružnica Rimskog kluba, organizator predavanja u Kolarčevoj zadužbini, osnovana je jula 2015. godine u Beogradu, kao udruženje nezavisnih istaknutih pojedinaca iz sveta nauke, umetnosti, privrede i politike. Ona je jedna od 34 nacionalne podružnice Kluba, sa misijom da učestvuje u rešavanju problema održivog rasta i svestranog razvoja Srbije.

 

podeli