Predavanje će održati Irina Kučma, koordinator programa podrške otvorenom pristupu u EIFL-u, i namenjeno je časopisima u otvorenom pristupu, a dobrodošli su i urednici i izdavači časopisa koji nisu u otvorenom pristupu, ali planiraju da u skorije vreme usvoje ovaj izdavački model.

Detaljne informacije o temi predavanja, kao i link za registraciju (koja je obavezna) dostupni su u formi PDF-a.

podeli