Tokom tri dana, koliko će trajati škola u Palermu, biće organizovane radionice i predavanja koje pokrivaju sledeće teme: izazovi i potencijal istraživanja ekstracelularne (vanćelijske) RNK, osnovi transfera tehnologije, zaštita intelektualne svojine i regulatorni okviri na ovom polju, mogućnosti sticanja finansijske podrške, predstavljanje ključnih komponenti uspešne prezentacije i praktična primena različitih koncepata transfera tehnologije.

Ko može da aplicira?

Polaznici treba da budu angažovani u zvaničnom istraživačkom programu kao studenti doktorskih studija, kao naučni saradnici i ako su zaposleni ili povezani sa institucijom, organizacijom ili pravnim subjektom koja je jasno povezana sa sprovođenjem istraživanja.

Kako aplicirati?

Možete aplicirati slanjem i-mejla na adresu exRNA-PATH@ed.ac.uk ili stefania.raimondo@unipa.it.

Poruka koju šaljete treba da sadrži vaš CV (detaljni prikaz vašeg akademskog obrazovanja, istraživačkog iskustva, relevantnih veština) i motivaciono pismo (ne duže od 500 reči).

U motivacionom pismu navedite zašto želite da pohađate školu, naglasite ukoliko trenutno učestvujete u istraživanju ekstracelularne RNK i podelite sa nama vaša očekivanja od škole.

 

Rok za prijavu je 3. mart 2024. godine.

Za sva dodatna pitanja, pištite na: exRNA-PATH@ed.ac.uk

 

Sve prijave će pregledati stručna komisija, koja će odabrati 15 kandidata na osnovu pristiglih aplikacija. Primeljni kandidati će biti obavešteni putem i-mejla, najkasnije do kraja marta 2024. godine.

Više o COST akciji

COST akcija ex-RNA-PATH je pionirski poduhvat u Evropi u oblasti istraživanja vanćelijske RNK, u kome učestvuje i Centar za promociju nauke, kreirajući mrežu istraživača koji ispituju mehanizme komunikacije ex-RNA u različitim biološkim sistemima, sa posebnim fokusom na interakcije domaćin−patogen.

podeli