Ozračivanje krvi je standardna procedura sa ciljem da spreči moguće komplikacije usled transfuzije krvi 

Ozračivanje krvi i produkata krvi predstavlja standardni deo procesa pri transfuziji krvi i transplantaciji matičnih ćelija. U Srbiji, postoje samo tri institucije u kojima je moguće ozračivati krv, a jedna od njih je Radijaciona jedinica Instituta za Nuklearne nauke Vinča.

Cilj ozračivanja krvi je da se spreče moguće komplikacije usled transfuzije krvi ili odbacivanje transplanta pri transplantaciji matičnih ćelija. Zračenje ćelijskih komponenata krvi davalaca dovodi do inaktivacije limfocita koji bi mogli da se reprodukuju i rastu u pacijentima nakon transfuzije, te dovedu do teške bolesti sa fatalnim ishodom.

Bolest Graft versus Host Desaees (GvHD) oštećuje jetru, mišiće, kožu, kao i koštanu srž. Reč je o stanju opasnom po život, a osobe koje prežive mogu patiti od oštećenja organa. Problem je i što se ova bolest može razviti tokom perioda od 2 do 30 dana od transfuzije krvi. Simptomi su povišena temperature i blag osip po rukama. Preventivno, kako bi se izbegla bolest GvHD, preporučljivo je da pacijent dobije ozračenu (sterilisanu) krv.

Grupu u koju spadaju pacijenti kojima je neophodna ozračena krv su: imunodeficijentni pacijenti (oboleli od leukemije, tumora, HIV-a), prevremeno rođene bebe, bebe sa težinom manjom od 1200 gr, osobe koje boluju od Hočkinovog limfoma, ili osobe koje idu na presađivanje koštane srži. Takođe, HLA (sistem leukocitnih antigena) komponente bi trebalo da budu ozračene, bez obzira na to da li pacijent ima jak ili oslabljen imunitet.

U Radijacionoj jedinici kao izvor zračenja se koristi radioaktivni izotop kobalta, Co-60 i proces zračenja se odvija u visoko obezbeđenoj i specijalno dizajniranoj komori izgrađenoj od armiranog betona. Gama zraci su elektromagnetna zračenja, veoma kratkih talasnih dužina, odnosno visoke energije. S toga, gama zraci predstavljaju najprodornije fotone koji  u potpunosti prolaze kroz sve materijale.

Posle dugogodišnjih naučnih istraživanja i testiranja utvrđena je adekvatna doza zračenja koja će dovesti do inaktivacije limfocita, ali ne i do oštećenja drugih komponenti krvi. Minimalna doza kojom bi trebalo ozračiti krv je 25 Gy, a maksimalna 50 Gy.

Eritrociti se mogu ozračiti u svakom trenutku i do 14 dana nakon sakupljanja, i posle toga mogu biti skladišteni još 14 dana. Ovaj jednostavan princip je dokazano bezbedan, pouzdan i efikasan u tretiranju krvnih produkata. Trenutno se radi na unapređivanju ove tehnologije kako bi se mogla koristiti za sterilizaciju krvi i inaktivaciju patogenih mikroba u kontaminiranim krvnim produktima.

U periodu od 1998. godine do 2007. godine se u Radijacionoj jedinici svakodnevno se zračila krv za imunodeficijentne pacijente (decu obolelu od leukemije) Instituta za majku i dete Srbije. Prošle godine, u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine pušten je u rad aparat za ozračivanje produkata krvi koji radi na principu radioaktivnog cezijuma 137.

Ovaj jednostavan princip je dokazano bezbedan, pouzdan i efikasan u tretiranju krvnih produkata. Trenutno se radi na unapređivanju ove tehnologije kako bi se mogla koristiti za sterilizaciju krvi i inaktivaciji patogenih mikroba u kontaminiranim krvnim produktima. U Institutu Vinča postoji projekat za izradu gama ćelije za ozračivanje krvi i krvnih produkata od šipki kobalta čija aktivnost nije adekvatna za korišćenje u Radijacionoj jedinici za industrijsku sterilizaciju. 

Radijaciona jedinica je deo Laboratorije za radijacionu hemiju i fiziku GAMA, Instituta za nuklearne nauke Vinča. Pruža usluge pouzdane sterilizacije i konzervacije proizvoda sa skoro 40 godina iskustva. Izgrađena je 1978. godine uz pomoć Programa za razvoj Ujedinjenih nacija i Međunarodne agencije za atomsku energiju. Objekat ove vrste je jedinstven u Srbiji, i kao nezaobilazni deo privrede objedinjuje proces proizvodnje i obezbeđuje potpunu sterilizaciju pre distribucije. Radijaciona jedinica po svojoj koncepciji i kapacitetu predstavlja centar za industrijsku sterilizaciju gama zračenjem i konzervaciju prehrambenih proizvoda.

 

podeli
povezano
Tvorac Sretenjskog ustava
Asteroid Dejvid Bouvi