Nagrada, koju u ime Evropske komisije dodeljuje Ars elektronika, odaje poštu građanskim naučnim i društvenim inicijativama koje pomažu izgradnji otvorenih i inkluzivnih građanskih društava i od kojih, između ostalog, imaju koristi i lokalne zajednice.

Prema definiciji Evropske komisije, građansku nauku „odlikuje učešće javnosti u naučnoistraživačkim aktivnostima, tako što građani aktivno doprinose nauci bilo svojim sopstvenim intelektualnim naporima, znanjem, ili svojim alatima i resursima“.

Poziv je namenjen najširem mogućem spektru inicijativa koje su ujedno i izuzetni primeri kako građana koji se bave naukom i istraživanjem tako i naučnika i istraživača koji se bave društvom. Inicijativa sa kojom se aplicira može se sastojati od projekta, serije projekata, aktivnosti ili serije aktivnosti, navodi se u saopštenju EU. Neke od inicijativa koje se nagrađuju odnose se na: digitalnu i tehnološku tranziciju kroz tehnologije i inovacije usmerene na čoveka; obnavljanje ekosistema i biodiverziteta u Evropi, kao i promovisanje bezbednosti hrane i čistog i zdravog okruženja; pokušaje usmerene ka tome da evropska ekonomija postane klimatski neutralna i održiva kroz transformaciju mobilnosti, energije i proizvodnih sistema; stvaranje otpornog, inkluzivnog i demokratskog evropskog društva, pripremljenog na moguće pretnje i katastrofe, koje adekvatno adresira nejednakosti, svojim građanima pruža visokokvalitetnu zdravstvenu zaštitu, i osnažuje ih da učestvuju u zelenoj i digitalnoj tranziciji.

 

Poziv je otvoren do 11. marta, a više informacija o kriterijumima, procesu selekcije i načinima da se prijavite možete naći na ovom linku. Dodela nagrada održaće se tokom Ars elektronika festivala, u septembru, u austrijskom Lincu, ali će žiri pobednike objaviti već tokom juna. 

 

Više o ostalim aktuelnim pozivima u okviru Ars elektronike dostupno je na ovom linku.

podeli