Upoznajte i, imaginarni broj, koji ćemo zajedno sa ostalim interesantnim brojevima predstaviti u novoj rubrici na Elementarijumu

Tekst: Tijana Marković

„U istoriji matematike nema većeg iznenađenja od činjenice da su kompleksni brojevi shvaćeni i sintetički i analitički, pre negativnih brojeva“, istakao je u svojoj knjizi veliki matematičar E.T. Bel. Zvuči paradoksalno, ali prvi suštinski korak ka pravilnom shvatanju i konačnom usvajanju negativnih brojeva desio se tek kada su kompleksni brojevi stekli svoj matematički „legitimitet“.

Imaginarne brojeve je definisao italijanski matematičar Rafael Bombeli 1572. godine. U to vreme smatrani su besmislenim, nimalo korisnim i bili odbacivani, kao nula svojevremeno. Njihovo uzdizanje desilo se u trenutku kada se pojavila potreba za definisanjem kvadratnog korena iz negativnog broja, jer do tada nije postojao nijedan realan broj koji bi rešio taj problem. Bombeli je tada uveo novi broj – imaginarnu jedinicu. 

Zanimljivo je to što sada imaginarni brojevi kao da iskaču svuda oko nas i mogu se naći kod mnogo jednačina koje se koriste u elektrotehnici, kvantnoj mehanici i Ajnštajnovoj teoriji relativiteta. Samim tim, jasno je da su kompleksni brojevi postali sastavni deo mnogih prirodnih nauka, naročito fizike, mehanike, elektrotehine. S obzirom na to, mora da su igrali važnu ulogu u stvaranju i postojanju našeg univerzuma.

Ilustracija „Broj i“ je, zajedno sa još 23 druga broja, predstavljena na izložbi tokom CPN manifestacije „Maj mesec matematike“, koja traje od 12. do 30. maja u Galeriji nauke i tehnike SANU. Serija „Brojevi“ na Elementarijumu prati sadržaj istoimene CPN publikacije, objavljene povodom „Maja meseca matematike“.  

Istražite više o izložbi ”Brojevi”.

podeli
povezano
Tvorac Sretenjskog ustava
Asteroid Dejvid Bouvi