Istraživanje sprovedeno na pacovima pretpostavlja postojanje genetičke predispozicije za alkoholizam

Foto: Wikipedia

 

Tekst: K. Stekić

Istraživanje objavljeno u časopisu  PLOS Genetics, koje je sprovedeno na pacovima posebno odgojenim tako da zloupotrebljavaju alkohol, pokazalo je da kod njih postoje određene genetičke specifičnosti.

Doktor Feng Zou iz Univerziteta u Indijani i njegov tim saradnika koji su sproveli studiju na osnovu ovih nalaza pretpostavljaju postojanje genetičke predispozicije za alkoholizam. 


Pacovi koje su Zou i saradnici odgajali pripadali su dvema grupama. Jednu grupu činili su pacovi kojima je razvijena potreba za prekomernom količinom alkohola, dok je druga grupa bila kontrolna. Obe grupe su odgojene iz iste inicijalne populacije, pri čemu druga grupa nije imala nikakve sklonosti ka alkoholu.

Uporednom analizom genoma ove dve grupe miševa naučnici su otkrili 930 genetskih razlika koje se mogu povezati sa alkoholizmom. 
Istraživači navode da moramo biti obazrivi sa generalizacijom ovih rezultata na ljudsku populaciju.

Za razliku od pacova, na sklonost ljudi ka alkoholizmu pored gena mogu uticati i mnogi drugi faktori, poput socijalnih, ekonomskih ili kulturoloških. Zanimljivo je i da neki od novotkrivenih gena imaju od ranije poznatu ulogu u formiranju memorije i ponašanja vezanim za nagrađivanje.


Nije izolovan jedinstven gen koji bi se mogao nazvati uzročnikom ovog poremećaja. 
Doktor Vilijam Muir sa Univerziteta Perdju, jedan od saradnika u studiji, objašnjava da se ovo otkriće ne može tako lako generalizovati iz razloga što ove stotine razlika u genetskom materijalu doprinose svaka pojedinačno genetičkoj osnovi alkoholizma.

Pošto je veći deo ovih gena lociran u nekodirajućim sekvencama, pretpostavka istraživača je da su za razlike u preferenciji prema alkoholu najpre zadužene promene u regulatornim delovima genoma. 
Otkriće ovih regulatornih puteva koji sadrže veliki broj „alkoholnih“ gena može podstaći nove ideje u farmaceutskoj industriji koje bi pomogle lečenju i prevenciji alkoholizma kod ljudi. Predviđanja i proračuni rizika bi takođe bili mogući.

podeli