Na skupu će tokom tri dana trajanja kongresa biti prikazano više od 200 radova, uz učešće 165 učesnika iz Evrope i sveta i više od 40 domaćih izlagača. Predstaviće se najznačajniji novi rezultati i saznanja iz oblasti proučavanja kvaliteta, sastava i bezbednosti hrane, održivosti proizvodnje hrane, novih pristupa u proizvodnji hrane, novih analitičkih metoda u oblasti ispitivanja hrane i novih sveprisutnih zagađujućih supstanci u hrani, poput mikroplastike i nanoplastike. Najveći broj inostranih izlagača dolazi iz Portugala, Nemačke, Španije i Italije.

Nauka o hrani je oblast po kojoj je srpska nauka prepoznatljiva u svetu. Čak dva srpska univerziteta su za ovu oblast visoko rangirana na Šangajskoj listi akademskih institucija. Univerzitet u Boegradu zauzima poziciju od 50-75 mesta na svetu za ovu oblast, a Univerzitet u Novom Sadu je rangiran u prvih 300 univerzitata. Ni u jednoj drugoj akademskoj oblasti, nijedan univerzitet u Srbiji nema ovako visok rejting. Visokom rejtingu doprinosi ukupan broj kvalitetnih publikacija, broj publikacija u nekoliko vrhunskih odabranih časopisa (kao npr. Food Chemistry), citiranost tih radova i međunarodna saradnja. Evropski kongres hemije hrane u Beogradu, pored najnovijih saznanja u ovoj oblasti, nudi i priliku da se uspostave nove saradnje naših naučnika sa međunarodnim ekspertima, ali i priliku da se predstave domaći proizvođači hrane i domaće vinarije.

podeli