Nadovezujući se na uspeh prethodnih onlajn događaja nazvanih vebstivali, Evro-mediteranski centar za klimatske promene (CMCC) zajedno sa partnerima Climateurope2 projekta, uključujući i Centar za promociju nauke, organizuje prvi inovativni festival uživo, koji se razlikuje od tradicionalnih naučnih konferencija jer integriše elemente umetnosti, izgradnje kapaciteta i interakcije. Događaj uključuje atraktivni program, koji pokriva diskusije sa ciljem da ujedine nauku, klimatske servise i standarde za budućnost otpornu na nepovoljne promene klime.

Centralne teme festivala vrte se oko tri sveobuhvatne teme, posebno odabrane da podstaknu uključivanje raznolike publike:

Misija EU o klimatskim promenama: Istraživanje efektivnog prilagođavanja i izgradnja otpornosti kroz korišćenje klimatskih servisa.

Urbani izazovi: Fokus na održivom urbanom razvoju i gradovima otpornim na promene klime.

Izazovi upravljanja vodama: Razgovor o ključnoj ulozi klimatskih servisa u rešavanju izazova u vezi sa vodom.

Događaj će kombinovati sesije sa više interaktivnih formata kao što su World Cafés, i međusektorsku sesiju o dobrim praksama u klimatskoj komunikaciji uz učešće profesionalnih novinara. Paralelno, Marketplace pruža prostor posetiocima da se umreže i angažuju u originalnim interaktivnim aktivnostima. 

Festival će staviti akcenat na osnaživanje pojedinaca u regionalnim i lokalnim upravama, zainteresovanih strana iz sektora povezanih sa klimom i svih zainteresovanih da se uključe u klimatske akcije kroz korišćenje klimatskih servisa. To je idealna prilika za diskusije o transparentnosti, pouzdanosti i efikasnosti klimatskih servisa kroz objektiv jednakosti i raznolikosti koji obogaćuje kolaborativni dijalog među učesnicima festivala.

Ukoliko želite da predstavite svoj rad, možete se prijaviti u obrascu za registraciju. Još ima slobodnih mesta, pod samo jednim uslovom: Mislite van okvira! 

Osigurajte svoje učešće tako što ćete se prijaviti za događaj i rezervisati svoje mesto na festivalu. Iako će neke sesije biti dostupne u hibridnom i virtuelnom formatu, toplo preporučujemo lično učešće, jer sve aktivnosti neće biti dostupne na mreži. Tokom procesa registracije, možete se prijaviti i za predstavljanje, obezbeđivanjem mesta na Marketplace-u. Rok za prijavu je 22. februar, a nakon napomenutog datuma će krenuti prijava za onlajn učešće.

Više informacija o panelistima i govornicima biće dostupno uskoro. Budite u toku!

podeli