Grupa naučnika pronašla je način da iskoristi bakterije kao dokaze u forenzici

Tekst: Tijana Marković

Nakon otkrića do kog su došli naučnici sa nekoliko univerziteta u SAD-u i Južnoj Americi, na čelu sa Simonom Laksom, neki od neverovatnih načina za pronalaženje dokaza i tragova osumnjičenih u forenzičkim serijama možda uskoro postanu stvarnost.

Sprovedeno je istraživanje na tri različite konferencije tokom kojih su članovi tima uzimali uzorke bakterija sa prednje i zadnje strane svojih mobilnih telefona, delova đonova svojih cipela i tokom perioda od dva dana ispitivali su površine po kojima su se kretali.

Nakon analize, dobijeni rezultati pokazali su da su uzorci uzeti sa različitih površina imali drugačiju strukturu zajednice mikroba. Dokazano je da mikrobiološka zajednica koja živi na tlu ima jak i direktan uticaj na onu sa cipela. Tome svedoči ponavljanje i jaka korelacija između uzoraka sa cipela i poda koji su uzimani u istom vremenskom trenutku.

Na osnovu dobijenih efikasnih modela iz ovih podataka bilo je moguće odrediti koji od učesnika istraživanja je uzeo koji uzorak sa cipela ili telefona. Istraživači su uspeli i da odrede kome koji uzorak sa cipela pripada samo na osnovu njegove sličnosti sa sastavom odgovarajućeg uzorka tla.

Učesnike su tako podelili u tri grupe, koje su odgovarale geografskim lokacijama održanih konferencija, upravo zbog različitih mikrobioloških struktura koje su imali na svojim cipelama u trenucima testiranja.

Kada su ispitali uzorke sa mobilnih telefona, istraživači su primetili kako se na različitim delovima uređaja nalaze drugačiji mikrobi. Na zadnjoj strani, koja je u kontantu sa spoljašnjom sredinom, pronađeni su drugačiji organizmi od onih na prednjoj, koja je u direktnom dodiru sa licem i ustima. Na ovaj način je utvrđeno i da su na različitim delovima tela stacionirane drugačije strukture zajednice i da je svaka od njih jedinstvena.

No, naučnici su naišli na jednu činjenicu koja trenutno predstavlja problem za razvoj forenzike u ovom pravcu. Naime, primećeno je i da se bakterije na đonu menjaju tokom dana, ako je osoba u tom periodu obišla više različitih mesta. Takođe,zajednica koja živi na tlu je ugrožena, ako je previše ljudi prošlo preko nje.

Inače, mikrobiomi mogu dati drugi doprinos razvoju forenzike, osim pronalaženja osumnjičenog. Naučnici nekoliko godina unazad ulažu puno truda u ispitivanje promena bioma tokom procesa razgrađivanja tela preminulih, koji se naziva nekrobiom.

Praćenjem ovih transformacija može se utvrditi koliko je vremena prošlo od smrti čoveka. Određeni insekti naseljavaju tela preminulih na specifične načine i po određenim pravilima, i zbog ovoga se baš oni koriste u svrhe određivanja perioda u kom se desilo ubistvo.

Ova istraživanja, iako nisu toliko velika, niti će u skorije vreme omogućiti forenzičarima da budu poput Horejšija iz Istražitelja iz Majamija, svakako su donela veliki doprinos u razvoju forenzike i usavršavanju njenih metoda ispitivanja.

podeli