Око центра

Елементи будућности

(ВИДЕО) 12. јул 2012. Промоција науке у Србији, ЦПН Архива: ЦПН посредством Vimeo.

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs