У Центру

SySTEM2020: учење ван учионица

Центар за промоцију науке је један од партнера на пројекту SySTEM2020, који се бави неформалним образовањем

Светски економски форум је у извештају предвидео да ће се 65% деце која сада похађају школу у будућности бавити занимањима која тренутно не постоје. У претходних 10 година се листа 10 најтраженијих вештина значајно изменила, а у самом врху се налазе вештине као што су решавање комплексних проблема, критичко размишљање и креативност, кључне у науци, а пре свега у СТЕМ дисциплинама (енгл. STEM – Science, Тechnology, Еngineering and Мathematics).

Пројекат SySTEM2020 je фокусиран на учење ван школских учионица, пре свега у домену СТЕМ дисциплина, а главни циљ јесте да се идентификује и опише утицај ваннаставног (неформалног) учења код младих, али и квантификује њихов утицај на екологије учења на различитим нивоима: појединац, група, генерација, образовни систем. Испитивањем и мапирањем различитих модела и пракси неформалног учења, добиће се не само процена утицаја неформалног образовања на целоживотно учење, већ и препоруке организацијама на националном и међународном нивоу за њихово извођење.

Полазна основа за дефинисање главних изазова у неформалном учењу је укључивање пре свега ученика из различитих области као ко-креатора идеја и концепата неформалног образовања. Истраживање ће обухватити ђаке узраста од 9 до 20 година из 19 земаља, уз равномерну заступљеност различитог географског и социоекономског статуса. Биће укључене и мањине и заједнице миграната чиме се добија активна мапа која покрива различите постојеће праксе у Европи.

Пројекат финансира програм Хоризонт 2020 Европске комисиjе, у оквиру програма Наука са друштвом и за друштво (енг. Science with and for society).  Центар за промоцију науке на нивоу Југоисточне Европе учествује у мапирању различитих модела ваннаставних активности и њиховом међусобном умрежавању. Поред тога, Центар ће организовати научне кампове у економски слабије развијеним деловима Србије који иначе немају прилике да буду укључени у образовне моделе попут овог.

 

 

 

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs