Пријављивање за учествовање на семинару траје до среде, 17. јануара, у 14 часова

У амфитеатру Ректората Универзитета у Новом Саду, др Зорана Ђинђића 1, 19. јануара 2018. у 10.00 часова одржаће се Семинар о рецензирању за истраживаче. Сви заинтересовани истраживачи могу се пријавити путем електронске пријаве до среде, 17. јануара, у 14 часова путем следећег линка http://konkursi.cpn.rs/seminar/

Колико је рецензирање значајно за развој науке и колику друштвену вредност оно представља говори чињеница да научни резултати ефективно „не постоје“ пре него што се у писаној форми објаве у научном часопису, чему је претходила стручна оцена од стране експерта – рецензента.

Од рецензента се очекује да буде компетентан, експерт у одговарајућој области и да поседује довољно знања и искуства да процени да ли су у описаном истраживању коришћене прикладне методе и експерименти, као и да ли су добијени резултати тачни и поуздани, а интерпретација резултата заснована на постојећим знањима.

Нажалост, ни у свету, а поготово код нас, скоро да не постоји систематско и институционализовано образовање које ће вас обучити за обављање овог одговорног задатка. Знање и пракса се преузимају од старијих колега или се стичу временом.

Поред професионалних разлога, попут обезбеђивања научног интегритета и осећаја професионалне обавезе, мотивацију за рецензирање научници налазе и у личним разлозима, односно у жељи да остану у току са новим идејама и релевантном литературом.

Како је сваки млади научник потенцијални рецензент, група истраживача са дугогодишњим искуством у овој области ће, у организацији Центра за промоцију науке и Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, 19. јануара 2018. одржати Семинар о рецензирању за истраживаче.

Трочасовни семинар у коме ће учествовати пет предавача обухватиће теме у распону од тога како добро урадити рецензију, преко етичких аспеката рецензирања до епистемолошких аспеката писања и рецензирања научних радова и функционисања специфичних рецензентских мрежа и платформи као што је Publons. Угледни предавачи са богатим искуством уређивања и рецензирања за реномиране научне часописе осврнуће се и на бројна занимљива питања која су у вези са процесом рецензирања: зашто рецензирати?; шта су циљеви рецензирања?; да ли рецензент помаже уреднику часописа или аутору?; да ли је рецензент и аутор рада који рецензира?; да ли рецензент може бити објективан?; да ли се рецензирање може цитирати?; као и многа друга питања.

Семинар о рецензирању за истраживаче одржаће се 19. јануара, од 10 до 13 часова, у просторијама Ректората Универзитета у Новом Саду. Сви заинтересовани истраживачи могу се пријавити на семинар путем електронске пријаве којој се може приступити преко следећег линка  http://konkursi.cpn.rs/seminar/

Др Александар Декански, научни саветник (Центар за електрохемију Института за хемију, технологију и металургију (ИХТМ)) Члан Уређивачких одбора и Менаџер часописа у Journal of the Serbian Chemical Society и Journal of Electrochemical Science and Engineering, као и сарадник у часописима Хемијска индустрија и Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly

Др Олгица Недић, научни саветник (Институт за примену нуклеарне енергије (ИНЕП)) Члан Уређивачког одбора и подручни уредник за област биохемије и биотехнологије часописа Journal of the Serbian Chemical Society

Др Ивана Дрвеница, научни сарадник (Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду) Помоћник главног и одговорног уредника часописа Хемијска индустрија

Др Невена Буђевац, доцент (Учитељски факултет, Универзитет у Београду) Помоћник главног уредника у часопису European Journal of Psychology of Education, члан Уређивачког одбора у часопису Иновације у настави

Иван Умељић, Руководилац сектора за издаваштво и медијску продукцију, Центар за промоцију науке Уредник издања Центра за промоцију науке

подели