U Centru

Seminar o recenziranju u Nišu

Centar za promociju nauke i Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“ pozivaju istraživače da se prijave za učešće na Seminaru o recenziranju za istraživače koji će se održati u četvrtak, 5. marta

Seminar će se održati  5. marta, od 11 do 15 časova, u Sali 1 Elektronskog fakulteta u Nišu (prvi sprat, ul. Aleksandra Medvedeva 14, Niš).

Svi zainteresovani istraživači mogu se prijaviti na Seminar putem elektronske prijave kojoj se može pristupiti preko sledećeg linka.

Broj prijava je ograničen. Prijavljivanje traje do 4. marta, u podne.

O Seminaru o recenziranju za istraživače

Grupa istraživača, koji su ujedno recenzenti i članovi uredništava međunarodnih časopisa (a neki i učesnici COST akcije TD1306 New frontiers in peer-review), u saradnji sa Centrom za promociju nauke (CPN), kreirala je Seminar o recenziranju, namenjen doktorandima i mlađim istraživačima.

Seminar je u periodu 2017–2019. održan šest puta – u Centru za promociju nauke, rektoratima univerziteta u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, kao i u Narodnoj biblioteci Srbije. Seminaru je ukupno prisustvovalo 408 polaznika, uglavnom mlađih istraživača, ali i starijih profesora i naučnih radnika iz oblasti društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih i medicinskih nauka. Više informacija o prethodno održanim seminarima možete pročitati u članku koji je nedavno objavljen u časopisu Hemijska industrija.

Tokom tročasovnog seminara pet predavača govoriće o temama u rasponu od toga kako dobro uraditi recenziju, preko etičkih aspekata recenziranja do epistemoloških aspekata pisanja i recenziranja naučnih radova i funkcionisanja specifičnih recenzentskih mreža i platformi kao što je Publons. Ugledni predavači osvrnuće se i na brojna zanimljiva pitanja koja su u vezi sa procesom recenziranja: zašto recenzirati?; šta su ciljevi recenziranja?; da li recenzent pomaže uredniku časopisa ili autoru?; da li je recenzent i autor rada koji recenzira?; da li recenzent može biti objektivan?; da li se recenziranje može citirati?; kao i na mnoge druge zanimljive teme.

Svi polaznici Seminara dobiće elektronski sertifikat o učešću.

 

Predavači:

Dr Aleksandar Dekanski, naučni savetnik (Centar za elektrohemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju)

Član uređivačkih odbora i menadžer časopisa u Journal of the Serbian Chemical Society i Journal of Electrochemical Science and Engineering, kao i saradnik u časopisima Hemijska industrija i Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly

Dr Olgica Nedić, naučni savetnik (Institut za primenu nuklearne energije (INEP))

Član Uređivačkog odbora i područni urednik za oblast biohemije i biotehnologije časopisa Journal of the Serbian Chemical Society

Dr Ivana Drvenica, naučni saradnik (Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu)

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa Hemijska industrija

Dr Nevena Buđevac, docent (Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

Pomoćnik glavnog urednika časopisa European Journal of Psychology of Education, član Uređivačkog odbora časopisa Inovacije u nastavi

Ivan Umeljić, rukovodilac Sektora za izdavaštvo i medijsku produkciju, Centar za promociju nauke

Urednik izdanja Centra za promociju nauke

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs