u centru

Sajam ”Nauka za privredu”

Poslovni sajam „Nauka za privredu“ održava se na Novosadskom sajmu 4. i 5. decembra, na kome je Centar za promociju nauke organizaciona podrška nastupu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 

U Novom Sadu se 4. i 5. decembra prvi put održava poslovni sajam „Nauka za privredu“. Ovom prilikom, Centar za promociju nauke organizaciono podržava nastup Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) i predstaviti svoje aktivnosti na štandu Ministarstva.

Organizacija sajma „Nauka za privredu“ inspirisana je potrebom za snažnijim povezivanjem nauke sa privredom i mogućnostima koje studenti i naučnici imaju u istraživačkom radu, kao i traženju budućih zanimanja i zaposlenja. Ova manifestacija za cilj ima intenzivnije povezivanje preduzeća i naučnoistraživačkih organizacija – ukrštanjem baza podataka Razvojne agencije, Novosadskog sajma i Privredne komore, došlo se do spiska od više od dve hiljade preduzeća i lokalnih samouprava koje bi mogle da uključe rezultate naučnih istraživanja i naučnike u svoje delatnosti.

Potencijal za saradnju nauke i privrede biće predstavljen na štandovima univerziteta i fakulteta, gde će se predstavnici kompanija upoznati sa mogućnostima saradnje u oblastima građevinarstva i geodezije, arhitekture i urbanizma, saobraćaja, grafičkog inženjerstva i dizajna, računarstva i automatike, proizvodnog mašinstva, energetike, elektronike i telekomunikacija, industrijskog inženjerstva i menadžmenta, medicine, ekonomije, primenjene statistike, medicinsko-farmaceutskih istraživanja, aktivnostima u oblastima nizijskog šumarstva i životne sredine i ostalim oblastima koje se istražuju na Novosadskom univerzitetu.

Pored Centra za promociju nauke, na štandu MPNTR svoj program i aktivnosti predstavljaju i Fond za inovacionu delatnost, Naučno-tehnološki park Beograd i projekat „BeOpen“ čiji koordinator je Univerzitet u Novom Sadu.

Osim klasičnih sajamskih aktivnosti, tokom Sajma se organizuju i okrugli sto „Nauka za privredu“, kao i brojni sastanci predstavnika naučne i poslovne zajednice.

 

 

 

 

 

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs