У Центру

Предавање о еволуцији људске врсте у Научном клубу Београд

У оквиру циклуса „Година неуронаука“, др Биљана Стојковић одржаће предавање које се бави еволуцијом менталних способности људске врсте

Прво предавање у оквиру циклуса „Година неуронаука“, које организују ЦПН, Друштво за неуронауке Србије и Студентска секција друштва за неуронауке Србије, одржаће др Биљана Стојковић са Биолошког факултета универзитета у Београду, у Научном клубу Београд, у четвртак, 21. марта, у 18 часова. Кроз ово предавање, др Биљана Стојковић ће се осврнути на најважније одреднице еволуције људске врсте.

Промене у димензијама и морфологији мозга, као и последично повећање когнитивног капацитета, спадају у најважније одреднице еволуције људске врсте. Компаративним анализама генома човека и других примата откривене су бројне секвенце чије су мутације допринеле настанку специфичности грађе и функције овог органа анатомски савременог човека.

Како је до сада утврђено, значајна дивергенција између нас и нашег најближег сродника (шимпанзе) у грађи и функцији мозга заснива се, превасходно, на разликама у временској и просторној динамици развића мозга, што је последица промене времена и интензитета експресије гена током развитка људског рода. Истраживање еволуције наших менталних способности отворило је многа интригантна питања о динамици еволуције самих генома.

Др Биљана Стојковић је редовни професор на Катедри за генетику и еволуцију Биолошког факултета Универзитета у Београду. Професор је и на Филозофском факултету у Београду, где предаје генетику, са посебним освртом на генетику понашања. Руководи лабораторијом за експерименталну еволуцију у Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић“. Поред научних радова, ауторка је неколико књига и поглавља у књигама из области еволуционе биологије, као и у мултидисциплинарном пољу проблематике повезаности између различитих грана науке, а посебно се бавила питањима злоупотребе биологије у друштвеној теорији и пракси. Била је стручни рецензент превода већег броја научно-популарних књига. У циљу афирмације и популаризације науке, учествује у трибинама, јавним предавањима и фестивалима науке, као и у научним емисијама.

 

 

 

 

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs