U Centru

Panel u Naučnom klubu o kvalitetu vazduha

Beograd se i prethodnog vikenda našao na vrhu liste gradova u kojima je vazduh prekomerno zagađen. Kao glavni zagađivači navode se PM 10 i PM 2,5 čestice. Odakle one dolaze? Kako se i na kojim mestima mere? Ko ih meri? O tome razgovaramo na panelu u Naučnom klubu, u petak, 13. decembra, u 18 časova.

Beogradska otvorena škola, Internet društvo Srbije i IoT kompanija AllThingsTalk organizuju panel „Šta su to PM čestice?“, u petak, 13. decembra, u 18 časova, u prostorijama Naučnog kluba. Ovaj panel okupiće predstavnike Agencije za zaštitu životne sredine, institucije nadležne za proces merenja kvaliteta vazduha, predstavnike IT sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i građane koji su zainteresovani za pitanje kvaliteta vazduha.

Beograd se i prethodnog vikenda našao na vrhu liste gradova u kojima je vazduh prekomerno zagađen. Kao glavni zagađivači vazduha navode se PM 10 i PM 2,5 čestice. Odakle one dolaze? Kako se i na kojim mestima mere? Ko ih meri? Kako utiču na naše zdravlje? Šta je potrebno učiniti kako bi se njihova koncentracija u vazduhu smanjila? Kakva je uloga građanskog merenja kvaliteta vazduha i čemu ono doprinosi? Šta možemo saznati iz podataka koje građani dele na platformi vazduhgradjanima.rs?  Kako građani mere koncentraciju čestica u vazduhu Klimerkom, meračem koji se rodio na Beogradskom IoT Descon hakatonu o globalnom zagrevanju?

Panel se organizuje u okviru projekta  „Vidljivi podaci za nevidljivi vazduh“, koji sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa Internet društvom Srbije i IoT kompanijom AllThingsTalk. Projekat je finansiran od strane Programa ujedinjenih nacija za razvoj kao deo šireg projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“. Cilj projekta je da se, kroz primenu principa otvorenih podataka, doprinese boljem kvalitetu i dostupnosti podataka o kvalitetu vazduha u Srbiji. Specifični ciljevi projekta su podizanje svesti i poboljšanje informisanosti građana o kvalitetu vazduha, kao i iniciranje stvaranja adekvatnog okruženja na internetu za objavljivanje, razmenu, prikupljanje i korišćenje podataka o kvalitetu vazduha u mašinski čitljivom formatu.

Ovom prilikom biće predstavljen i Klimerko, naš uređaj za merenje kvaliteta vazduha, koji se „rodio“ na Beogradskom IoT hakatonu, Descon 4.0.

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs