Do 23. oktobra na Savskom šetalištu na Kalemegdanu možete pogledati izložbu posvećenu naučnim projektima iz oblasti veštačke inteligencije. Kroz ilustracije naših najboljih ilustratora predstavljeno je 12 naučnih projekata koje Fond za nauku finansira u okviru Programa za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije

Tekst: Bogdan Đorđević

Fotografije: Ana Paunković

U petak, 9. oktobra, na Savskom šetalištu u okviru Beogradske tvrđave otvorena je izložba o naučnim projektima iz oblasti veštačke inteligencije, a ovom prilikom okupljenima, među kojima su bili i zvaničnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, obratila se v.d. direktora Fonda za nauku dr Milica Đurić-Jovičić:

„Velika je čast imati ovakav dan sa predstavnicima naučne zajednice koji se bave veštačkom inteligencijom i koji će na ovako kreativan način doprineti razvoju ove oblasti. Veštačka inteligencija je izuzetno značajna i već dugo se priča o tome kako će ova oblast u budućnosti formulisati nove pravce u razvoju nauke, a takođe doprineti i privredi. Postavilo se pitanje da li naši naučnici imaju kapacitet, ne samo u znanju nego i u drugim resursima, pa nam je zbog toga posebno bilo važno da ove projekte predstavimo široj javnosti. S obzirom na to da je Fond bio zauzet i drugim projektima, moram da se zahvalim na velikoj podršci našim partnerima iz Centra za promociju nauke koji su pomogli da se posteri naprave i izložba organizuje. Prvenstveno, drago nam je da smo na ovaj način spojili umetnike i naučnike i što smo angažovali naše najbolje ilustratore da predstave ovih 12 projekata“, naglasila je dr Milica Đurić-Jovičić.

U naredne dve godine Fond za nauku Republike Srbije finansira 12 istraživačkih projekata za razvoj veštačke inteligencije. Cilj Programa za razvoj projekata iz ove oblasti je da podstakne naučna istraživanja u Srbiji u domenu veštačke inteligencije i primenu tih rezultata u privredi.

Otvaranju izložbe prisustvovali su i predstavnici Centra za promociju nauke, uključujući i v.d. direktora CPN-a dr Marka Krstića:

„U izveštaju Evropske komisije navodi se da veštačka inteligencija u kombinaciji sa ključnim tehnologijama ima potencijal da stvori osnovu za ekonomski rast i bude glavni pokretač konkurentnog poslovanja i otvaranja novih radnih mesta. Upravo iz tih razloga, Evropska unija je u protekle tri godine za 70 odsto povećala ulaganja u istraživanje i inovacije iz oblasti veštačke inteligencije. Republika Srbija je među 20 zemalja u svetu koje su prepoznale da će ulaganja u razvoj ove oblasti pospešiti brzinu razvoja i konkurentnost jedne zemlje u budućnosti“, rekao je dr Krstić, a zatim i izrazio zadovoljstvo saradnjom koju CPN ima sa Fondom za nauku:

„U sklopu svoje misije da nauku komunicira društvu, približi široj zajednici i promoviše naučna dostignuća, a svestan značaja poziva za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije, Centar za promociju nauke je u saradnji sa Fondom za nauku priredio i organizovao izložbu postera posvećenu finansiranim projektima u okviru ovog poziva. Tekstualni opisi svakog od 12 finansiranih projekata, koji daju pregled teme, metodologiju rada i očekivane rezultate, upotpunjeni su umetničkim ilustracijama koje publici pružaju kreativan osvrt na same projekte i pobuđuju interesovanje i maštu. Posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da se široj zajednici predstavljaju i promovišu projekti domaćih istraživača, te da se javnosti pruža uvid u potencijal naše naučnoistraživačke zajednice.“

Osnovne tematske oblasti Programa su: Opšta veštačka inteligencija (eng. General artificial intelligence), Mašinsko učenje (eng. Machine learning), Obrada prirodnog jezika (eng. Natural language processing), Planiranje (eng. Planning), Razumevanje znanja (eng. Knowledge reasoning), Računarski vid i govorna komunikacija (eng. Computer vision and speech communication), Inteligentni sistemi (eng. Intelligent systems).

Na Javni poziv, koji je bio otvoren od 29. novembra 2019. do 31. januara 2020. godine, prijavilo se 70 istraživačkih timova. Projekte su u dva stepena, na osnovu kriterijuma izvrsnosti, uticaja i realizacije, ocenjivali međunarodni eksperti iz oblasti veštačke inteligencije. U prvi stepen evaluacije prošlo je 53 projekta koje su ocenjivali recenzenti iz 27 zemalja sveta. U drugi stepen je upućeno 25 projekata koje je evaluirao tročlani programski odbor – inostrani stručnjaci koji su prethodno učestvovali na ekspertskim panelima o sličnim programima u Velikoj Britaniji, SAD i Švajcarskoj.

„Najveći kompliment koji smo mogli da dobijemo jeste da strani evaluatori u dva kruga evaluacije kažu da bi ovi projekti prošli i kod njih. Dakle, i u Americi, i u Velikoj Britaniji, i u Švajcarskoj. To nam čini veliku čast i zadovoljstvo“, istakao je dr Zoran Miljković, rukovodilac projekta MISSION 4.0, jednog od 12 koje je Fond za nauku podržao u okviru Programa.

„Projekat kojim ću rukovoditi sadrži kognitivnu robotiku i veštačku inteligenciju, spojene u celinu, sa ciljem da se sve ovo o čemu se priča, a što potpada pod Četvrtu industrijsku revoluciju, razvije tokom naredne dve godine. U ovom timu koji je orijentisan ka primenjenim istraživanjima i dolazi sa Mašinskog i Filozofskog fakulteta i pripada tehničko-tehnološkoj grupaciji, ima šest dama ili 43 odsto, što je daleko iznad evropskog proseka. Hvala i na ovoj divnoj izložbi i posebno želim da naglasim da ilustracija koju je uradila Aleksandra Jovanić govori više od svih reči koje sam ja izgovorio.“

Osim Aleksandre Jovanić, ilustracije za postere prikazane na izložbi pripremili su još Srđa Dragović, Dragana Krtinić, Ivana Bugarinović, Jakov Jakovljević, David Bilobrk, Monika Lang, Nikola Korać, Irena Gajić i Željko Lončar, koji je ujedno i art-direktor kompletne postavke.

Prisutnima se obratio i dr Miloš Kovačević, koji će u naredne dve godine rukovoditi projektom CERES:

„Svima nam je jasno da veštačka inteligencija rapidno menja svet i ona svakako može da pomogne u različitim privrednim granama. Naš projekat se bavi poljoprivredom, privrednom granom koja je u Srbiji od izuzetnog značaja. Sastavili smo tim sa Građevinskog fakulteta, sa Katedre za geodeziju i geoinformatiku i sa Prirodno-matematičkog fakulteta, a projekat se konkretno bavi generisanjem geoprostornih servisa koji mogu da pomognu našim poljoprivrednicima da povećaju obim i kvalitet proizvodnje, a istovremeno smanje troškove“, naveo je dr Kovačević glavne ciljeve projekta CERES.

Dvanaest projekata – šest projekata primenjenih istraživanja i šest projekata osnovnih istraživanja – u naredne dve godine će realizovati istraživački timovi iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca. Maksimalan budžet za finansiranje jednog projekta je 200.000,00 evra, projekti traju do dve godine, a ukupan odobreni budžet Programa iznosi 2.207.774,08 evra.

 

Projekti koji su dobili finansiranje Fonda za nauku su:

POTPROGRAM OSNOVNIH ISTRAŽIVANJA

 1. Akronim: AI4TrustBC

Naziv projekta: Napredne tehnike veštačke inteligencije za analizu i sintezu komponenata sistema na bazi pouzdanih blokčejn tehnologija

Rukovodilac projekta: dr Tatjana Davidović

Naučnoistraživačka organizacija: Matematički institut SANU

 1. Akronim: ATLAS

Naziv projekta: Teorijski temelji veštačke inteligencije za napredno prostorno-vremensko modeliranje podataka i procesa

Rukovodilac projekta: dr Endre Pop

Naučnoistraživačka organizacija: Univerzitet Singidunum

 1. Akronim: AVANTES

Naziv projekta: Nova rešenja u razvoju softvera zasnovana na sličnosti tekstova

Rukovodilac projekta: dr Boško Nikolić

Naučnoistraživačka organizacija: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

 1. Akronim: Com-in-AI

Naziv projekta: Napredne metode kvantizacije, kompresije i učenja u veštačkoj inteligenciji

Rukovodilac projekta: dr Zoran Perić

Naučnoistraživačka organizacija: Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

 1. Akronim: DECIDE

Naziv projekta: Decentralizovano upravljanje inteligentnim multiagentnim dinamičkim sistemima bazirano na mašinskom učenju

Rukovodilac projekta: dr Miloš Stanković

Naučnoistraživačka organizacija: Univerzitet Singidunum

 1. Akronim: GRASP

Naziv projekta: Grafovi u prostoru: mapiranje grafova za mašinsko učenje na kompleksnim podacima

Rukovodilac projekta: dr Miloš Radovanović

Naučnoistraživačka organizacija: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

 

POTPROGRAM PRIMENJENIH ISTRAŽIVANJA

 1. Akronim: AIWorkplaceSafety

Naziv projekta: Primena veštačke inteligencije za unapređenje bezbednosti na radu

Rukovodilac projekta: dr Arso M. Vukićević

Naučnoistraživačka organizacija: Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

 1. Akronim: ARTEMIS

Naziv projekta: Veštačka inteligencija u inovativnim servisima za upravljanje energijom

Rukovodilac projekta: dr Sanja Vraneš

Naučnoistraživačka organizacija: Institut „Mihajlo Pupin“, Univerzitet u Beogradu

 1. Akronim: CERES

Naziv projekta: Informacije bazirane na satelitskom osmatranju Zemlje za „pametnu“ i regenerativnu poljoprivredu

Rukovodilac projekta: dr Miloš Kovačević

Naučnoistraživačka organizacija: Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 1. Akronim: Clean CADET

Naziv projekta: Edukativni alat za podršku pisanja dobro dizajniranog koda

Rukovodilac projekta: dr Jelena Slivka

Naučnoistraživačka organizacija: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

 1. Akronim: MISSION 4.0

Naziv projekta: Duboko mašinsko učenje i biološki inspirisani algoritmi višekriterijumske optimizacije pri upravljanju i terminiranju kibernetsko fizičkih sistema u industriji 4.0

Rukovodilac projekta: dr Zoran Miljković

Naučnoistraživačka organizacija: Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 1. Akronim: S-ADAPT

Naziv projekta: Adaptacija govornika i stila govora digitalnih govornih asistenata zasnovana na metodama za obradu slike

Rukovodilac projekta: dr Vlado Delić

Naučnoistraživačka organizacija: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Ciljevi Programa određeni su Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije: podsticanje izvrsnosti i relevantnosti naučnih istraživanja u Srbiji u domenu veštačke inteligencije, podsticanje primene rezultata naučnih istraživanja iz domena veštačke inteligencije u razvoju privrede Srbije i jačanju njenih odbrambenih mogućnosti, podsticanje izvrsnosti i razvoja ljudskih resursa iz domena veštačke inteligencije.

podeli