Povodom Međunarodnog dana devojčica, 11. oktobra, u Naučnom klubu Beograd održaće se radionica za učenice srednjih škola ”Devojčice to mogu”

Povodom Međunarodnog dana devojčica, 11. oktobra, u Naučnom klubu Beograd Centar za edukaciju i savetovanje Katalista u saradnji sa Centrom za promociju nauke i projektom Hipatija, organizuje radionicu za učenice srednjih škola pod nazivom ”Devojčice to mogu”. Cilj radionice je prepoznavanje i preispitivanje akademskih rodnih stereotipa koji mogu biti prepreka devojčicama da se opredele za određena zanimanja. Paralelno sa radionicom u Beogradu, Dan devojčica se obeležava i radionicom u Kruševcu.

Pre manje od 200 godina prva devojčica u Srbiji je krenula u školu, čime je pređena prva prepreka na putu ka ravnopravnom obrazovanju muškaraca i žena. No, prepreke još uvek postoje. Iako devojčice i dečaci formalno imaju jednaka prava i mogućnosti za obrazovanje i formalni ravoj, u nekim od najperspektivnijih disciplina, poput elektrotehnike, devojke čine manjinu studenata na fakultetima, a još ih je manje među profesorima ili menadžerima u kompanijama.

Centar za edukaciju i savetovanje Katalista je organizacija posvećena radu sa devojkama i mladim ženama, unapređivanju ostvarivanja njihovih prava i prevenciji rodno zasnovanog nasilja  među mladima. Radionica je deo projekta ”Zajednička inicijativa protiv rodno zasnovanog nasilja prema mladim ženama u Srbiji”, koji podržava švedska fondacija Kvina til Kvina, a realizuje Katalista u partnerstvu sa Alternativnim centrom za devojke iz Kruševca.

podeli