Evropske asocijacije

Porodica promotera nauke

CPN je član Evropske asocijacije naučnih događaja EUSEA i Evropske mreže naučnih centara i muzeja ECSITE 

 

Piše: Staša Bajac

Centar za promociju nauke je u novembru dobio članstvo u Evropskoj asocijaciji naučnih događaja EUSEA (European Science Events Association). Pored ove asocijacije, Centar je član i ESCITE-a, evropske mreže naučnih centara i muzeja. Kao deo strateškog programa razvoja Srbije u ekonomiji znanja, Centar populariše nauku i razvija naučnu povezanost i pismenost, a od sada će to činiti i uz pomoć iskustava svojih evropskih kolega, članica EUSEA.

EUSEA je formirana u aprilu 2001. sa željom da pomogne u razmeni ideja i iskustva svojih članica, kao i da razvija marketing i nove načine finansiranja naučnih događaja u Evropi.

Manifestacije koje popularišu nauku, od festivala do dana i nedelja nauke, postoje širom Evrope. Naučnici iz najrazličitijih oblasti i naučnih institucija tada imaju priliku da građane informišu o svojim neverovatnim otkrićima, da im približe nepoznato i na ovaj način ih zainteresuju za nauku. Najčešće se organizuju posebni programi za mlade, koji imaju cilj da ih usmere ka karijeri u nauci. S jedne strane, izuzetno je važno da se nauka promoviše u sprezi sa najsavremenijom tehnologijom i ide u korak sa njenim razvitkom i načinima na koji je ljudi koriste. S druge strane, EUSEA naglašava i značaj direktne komunikacije i činjenicu da su festivali prilika da ljudi doslovce dođu u bliski kontakt sa naukom i njenim komunikatorima.

Značajno je istaći da EUSEA analizira rad, organizaciju i uticaj različitih događaja koji promovišu nauku širom Evrope, a zatim ih beleži u takozvanu Belu knjigu. Na taj način stvara svojevrsnu bazu iskustava, koja će kasnije podeliti u okviru svoje mreže. U duhu otvorenosti i pristupačnosti koje zastupaju gotovo svi savremeni naučni centri u svetu, ova knjiga može se besplatno preuzeti sa njihovog veb-sajta. Tu su ujedno i obiman spisak i kratki opisi svih naučnih događaja koje organizuju članice EUSEA, kao i linkovi ka njihovim sajtovima. Na ovom spisku nalazi se i Festival nauke u Srbiji. 

FESTIVALI BEZ GRANICA

EUSEA je tokom proteklih nekoliko godina i sama organizovala veliki broj događaja. Tokom 2006. i 2007. odvijao se Evropski festival nauke WONDERS (Welcome to Observations, News & Demonstrations of European Research and Science). Prve godine je otvoren u Beču, sa temom ekologije i čuvanja energije, a zatvoren u Vanti u Finskoj. Iduće godine počeo je u februaru 2007. u Berlinu, a završio se u novembru iste godine u Lisabonu.

Dvogodišnji projekat pod nazivom 2WAYS, koji je startovao u Peruđi u Italiji, omogućavao je dvema državama da sarađuju na projektima sa istom temom, koje su prezentovali na svojim festivalima, a zatim uz pomoć EUSEA analizirali uticaj ove saradnje. U okviru ovog projeta održana je i skupština na kojoj je sa mladima debatovano na temu kontroverznih i etičkih problema u nauci. Projekat je okončan na završnom događaju u Briselu početkom decembra 2010.

GRADOVI NAUKE

U okviru projekta PLACES, koji je i dalje u toku, članice rade na razvijanju „Gradova sa naučnom kulturom“. Naime, u fokusu je učvršćavanje odnosa između naučne zajednice i ostalih članova društva, njenih institucija i sistema. Tokom ovog četvorogodišnjeg projekta radiće se na razvijanju strategija za što bolje umrežavanje medija, univerziteta, nevladinih organizacija, kompanija i istraživačkih institucija sa naučnom zajednicom.

Takođe, razvija se LAP (Local Action Plan), plan koji se fokusira na lokalnu zajednicu, rešavanje njenih naučnotehnoloških problema i sprovođenje strategije za promociju nauke na lokalnom i regionalnom nivou. Za vreme ovog projekta organizuju se radionce za učesnike, formiraju radne grupe koje neguju diskusije na temu povezivanja nauke sa najvećim problemima današnjice – siromaštvom, obrazovanjem, klimatskim promenama, razvojem.

Tokom trajanja projekta PLACES, univerziteti, novinari, istraživački centri i nevladine organizacije analiziraju efekte rada pomenutih grupa i strategija. Na taj način, upitnici, izveštaji i procene daće jasnu sliku kako nauka i različiti članovi društva međusobno deluju jedni na druge. Na kraju će ovi podaci moći da ponude konkretne predloge za građenje „Evropskih gradova naučne kuluture“.

EVROPSKA MREŽA NAUČNIH CENTARA I MUZEJA 

Jedan od partnera u okviru projekta PLACES je i ESCITE, čiji je član i Centar za promociju nauke.

ESCITE je evropska mreža naučnih centara i muzeja, koja povezuje profesionalce iz oblasti promocije nauke iz više od 400 institucija iz 50 zemalja. Osnovan pre dvadeset godina, ESCITE povezuje svoje članice kroz projekte i aktivnosti, unapređuje razmenu ideja, i nudi najbolja rešenja za aktuelna pitanja.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs