U Centru

Darvinov dan u Centru za promociju nauke

Darvinov dan,12. februar, obeležavamo instalacijom „Drvo života izmišljene vrste“ postavljenom u Mikrogaleriji, izlogu-galeriji Centra za promociju nauke, u Kralja Petra 46

Instalacija kojom CPN obeležava Darvinov dan, 12. februar,  rezultat je jedne od radionica u okviru ovogodišnjeg zimskog Dečjeg naučnog kampa. Deca su imala zadatak da izmisle potpuno novu vrstu insekata koja je nazvana Bubica campensis. Osmislila su i nacrtala adaptacije insekata na uslove zadatih staništa – izmišljenog arhipelaga koji se sastoji od pet ostrva – i dobili smo jedinke koje se međusobno manje ili više razlikuju u nekoliko morfoloških osobina. Ove osobine smo iskoristili da napravimo filogenetsko stablo koje opisuje srodstvo jedinki, ali i geografske i evolucione odnose u okviru ostrvskih populacija ove vrste.

Ideju o drvetu života Čarls Darvin je ilustrovao još daleke 1837. godine. Filogenija je posebna grana biologije koja se bazira na sličnostima i razlikama u fizičkim ili genetičkim osobinama organizama i vrsta na našoj planeti. Drvo života zapravo je filogenetsko stablo i ono predstavlja alat koji biolozi koriste kako bi istraživali evolucione odnose i veze između svih živih organizama, kao i njihovih izumrlih predaka.

Potraga za velikim drvetom života još traje. Iako nam svako pojedinačno filogenetsko stablo pruža mnogo informacija o evolucionim odnosima između i unutar vrsta, nijedno od njih nije u potpunosti tačno i ne može nam prikazati veoma složenu evolucionu istoriju i sve odnose između organizama. Svako novo naučno otkriće nam ukazuje na to da smo i dalje daleko od pravog i potpuno tačnog modela, ali nam daje osnovu za napredak. Tako nauka funkcioniše.

Po svojoj prirodi ostrva su u manjoj ili većoj meri izolovana i predstavljaju prirodne evolucione laboratorije – veoma su pogodna za istraživanje evolucionih odnosa populacija najrazličitijih organizama. To je shvatio i Čarls Darvin dok je na Galapagoskim ostrvima posmatrao zebe, ptice koje su na svakom ostrvu bile pomalo drugačije. Upravo ta posmatranja su mu pomogla da postavi hipotezu o prirodnoj selekciji.

Međunarodni Darvinov dan se obeležava širom sveta 12. februara u čast rođenja engleskog naučnika Čarlsa Darvina. Ovaj praznik je prilika da se naglasi njegov doprinos nauci, da se promovišu nauka i naučna pismenost, kao i stalna znatiželja i potraga za znanjem.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs