Центар за промоцију науке акредитовао је стручни семинар за усавршавање наставника „Примена мисаоних експеримената у настави“

Почетак нове школске године прави је тренутак да се новим идејама и наставним методама иновира и олакша рад наставника. Управо из тог разлога, Центар за промоцију науке потрудио се да овогодишњу понуду програма обогати једним занимљивим и другачијим семинаром за стручно усавршавање под називом Примена мисаоних експеримената у настави.

Како аутори овог програма за обуку наставника истичу, „мисаони експерименти своју примењивост налазе у свим наставним предметима, у готово свим начинима извођења наставе, могу да буду део сваког метода преношења и стицања знања, незаобилазни су у процесу учвршћивања и ретенције знања и пружају неограничен простор за иновацију у сферама наставе, образовања и васпитања“.

Стручни семинар за усавршавање наставника „Примена мисаоних експеримената у настави“ заведен је у каталогу Завода за унапређење образовања и васпитања под каталошким бројем 554 и акредитован је за школску 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. годину. Компетенција коју предложени програм развија је К2 (Компетенције за поучавање и учење). Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи јесте унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области).

Аутори и реализатори семинара су др Машан Богдановски са Филозофског факултета Универзитета у Београду и Иван Умељић, руководилац Сектора за издаваштво и медијску продукцију у Центру за промоцију науке.

Детаљније информације о семинару можете пронаћи на посебној интернет страници.

Први семинар Примена мисаоних експеримената у настави биће одржан у суботу, 22. септембра, у термину од 9 до 17 часова, у просторијама Научног клуба Београд. 

подели