мај месец математике

Алгоритми за компресију података

mp3 алгоритам уклања звукове коjе не можемо да чуjемо и тако поjедностави читав ток података да би их могао боље компримовати

Jесте ли сигурни да чуjете сваки тон док слушате музику? Уколико кажете да, слагаћете, jер људско ухо има врло несавршену природу – постоjе фреквенциjе коjе уопште не можемо да чуjемо, постоjе фреквенциjе коjе препознаjемо боље од других, а када се два звука репродукуjу истовремено, чуjемо само онај гласнији, али не и тиши звук.

mp3 алгоритам користи управо ове детаље да уклони звукове коjе не можемо да чуjемо или имамо потешкоће да чуjемо због осталих присутних звукова, и тако поjедностави читав ток података да би их могао боље компримовати.

Идеjа jе jедноставна – алгоритам подеси ствари тако да уклоњени подаци не нарушаваjу квалитет звука.

Ипак, mp3 не може да постигне онаj квалитет звука као што то чини аудио диск, управо зато што елиминише неке од информациjа. Са друге стране, коефициjент компресиjе коjи добиjемо jе изванредан: три минута mp3 нумере су отприлике између 3 и 5 мегабајта – што је нешто мање од оригиналне нумере са аудио диска.

mp3 алгоритам има jедно дугме за подешавање коjе нам омогућава да одредимо колико се информациjа одбацуjе. Реч jе о брзини битова. Неким људима губитак више информациjа неће представљати проблем јер они музику слушаjу у искључиво бучном окружењу – у аутомобилу или пуноj канцелариjи, на пример. У буци, наравно, нећете чути оне наjфиниjе звукове, па има смисла што ћете квалитет заменити за величину датотеке.

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs