Stav naučnika

O umetnosti i nauci

O odnosu nauke i umetnosti piše Dragana Ilić, naučna mentorka domaćih umetnika koji realizuju svoje radove u okviru Art & Science projekta

dr Dragana Ilić*

Nauka je tu da uoči i objasni prirodne fenomene. Umetnost pak prirodne fenomene interpretira i predstavlja društvu. Logičko razmišljanje, mehanizam koji koriste naučnici, nije neophodno umetnosti koja koristeći slike, zvuk, predstavu spontano i ubedljivo prenosi naučne koncepte. Nauka može da objasni zašto je određena formula dobra ili zašto je neka teorija loša.

Umetnost može samo da nas impresionira i zadivi, lepotom boja, zvuka ili pokreta, ali će nam teško neku prirodnu pojavu u potpunosti objasniti. Ali, ako bismo pomislili da su ova dva sveta nepomirljivo razdvojena, napravili bismo veliku grešku. Umetnost nije moguća bez nauke, kao što svako naučno otkriće delom pripada nauci a delom je duboko ukorenjeno u umetnosti. Uvek će postojati granice do kojih nauka može da objasni umetnost, kao što će uvek postojati granica do koje se umetnička inspiracija može približiti nauci.

Odvajkada su umetnost i nauka povezane, prožimane sličnim idejama, inspirišući jedna drugu. Svakako se tu izdvaja astronomija, jedna od fundamentalnih nauka zajedno sa filozofijom i matematikom, koja nesumnjivo inspiriše ceo ljudski rod pa i umetnost. Nema osobe koja pred vedrim noćnim nebom prepunim zvezda ostane ravnodušna. Stoga nije iznenađujuće da projekat Art & Science, između ostalog, nudi boravak na jednoj od najboljih svetskih opservatorija u Čileu, na kojoj zvezde izgledaju kao da su se spustile na Zemlju.Ideja samog projekta je da proizvede umetnost inspirisanu naukom, što se može realizovati putem moćnih modernih tehnologija, ali i sasvim jednostavnim pristupom, na primer pravljenjem muzike pomoću ljuljaške i sile zemljine teže.

Umetnost dopire do svih, izazivajući različita osećanja i impresije, ali i nauka želi da dopre do svih i probudi želju za znanjem. Anri Poenkare, francuski matematičar, davno je izjavio: „Naučnik ne istražuje prirodu zato što je korisna; on je prvenstveno proučava zato što mu je izvor zadovoljstava, zato što je priroda predivna. Da priroda nije takva, trud da bi se razumela bio bi bezvredan, a život ne bi bio vredan truda de se proživi.“

*Autorka je astrofizičarka sa Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs