Мрежа научних клубова

(ВИДЕО) 10. фебруар 2016. Мрежа научних клубова: Посета ЦПН-а локалној самоуправи Књажевац Архива: ЦПН посредством Vimeo.
(ВИДЕО) 8. фебруар 2016. Мрежа научних клубова: Посета ЦПН-а локалној самоуправи Чачак Архива: ЦПН посредством Vimeo.
(ВИДЕО) 5. фебруар 2016. Мрежа научних клубова: Посета ЦПН-а локалној самоуправи Смедерево Архива: ЦПН посредством Vimeo.
(ВИДЕО) 3. фебруар 2016. Мрежа научних клубова: Посета ЦПН-а локалној самоуправи Кањижа Архива: ЦПН посредством Vimeo.
(ВИДЕО) 28. јануар 2016. Мрежа научних клубова: Посета ЦПН-а локалној самоуправи Кикинда Архива: ЦПН посредством Vimeo.