Вилиjам Гилберт (1544–1603)

Компас

Компас jе вековима био jедан од оних инструмената коjи раде, али нико не зна како

Текст: С. Бубњевић

Морепловци у Европи почињу да користе компас пре више од 800 година, али све до 17. века ниjе било познато на ком принципу компас ради. Ова jедноставна механичка справа за ориjентисање у простору састоjи се од магнетне игле чиjи се jедан пол увек окреће према северу. Међутим, jако дуго се ниjе знало због чега се то баш увек догађа. Прве научне експерименте са електрицитетом и магнетима изводио jе jош 1269. године француски крсташ и инжењер Петрус Перегринус де Марикорт, но, биће потребна чак четири века да би некоме пало на ум како таjна компаса лежи у магнетизму Земље.

У међувремену, употреба компаса постала jе распрострањена у навигациjи и омогућила је велика прекоокеанска путовања попут Колумбовог открића Америке. У такозваноj Западноj Индиjи никле су већ и прве колониjе, морепловци су са компасом опловили планету, и тек тада је лекар енглеске краљице Елизабете I, Вилиjам Гилберт, дао прво обjашњење принципа рада компаса.

Глиберт jе провео 17 година истражујући, сабираjући до тада познато знање о намагнетисаним и наелектрисаним телима у књигу De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure (О магнету, магнетним телима и великом магнету Земље), коjа jе обjављена 1600. године.

Гилберт jе обjаснио да планета Земља има своjе магнетно поље коjе узрокуjе да се магнетна игла увек окреће ка северу. Уз то, Гилберт jе увео поjам електричне силе и први схватио да постоjи сличност између магнетизма и електрицитета , односно сличност између сталних магнета и тела коjа се могу наелектрисати трењем као ћилибар. 

 

ИДЕЈЕ

Колико далеко стиже једна добра идеја? Ко је до ње први дошао? Зашто и како је постала тако распрострањена у свакодневици? Сазнајте више о малим стварима које су промениле свет.
Истражите текстове из рубрике ИДЕЈЕ.

 

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs