Конференције

Студентска еко конференција

Од 18. до 22. маја у Београду се организује регионална студентска конференција о заштити животне средине. Пријављивање је у току

У Београду, у Студентском културном центру, од 18. до 22. маја одржава се студентска научна конференција о заштити животне средине FISEC16. Друга по реду, ова конференција има за циљ промоцију мултидисциплинарности у истраживању и заштити животне средине, као и размену идеја и достигнућа међу наукама. Пријављивање је у току.

Организатори су Удружење заштите животне средине РИО, Green Link, Студентска асоцијација Шумарског факултета и Организација српских студената у иностранству. Међу коорганизаторима програма је и Центар за промоцију науке, који организује радионицу научне комуникације. Конференција има подршку неколико факултета и института у региону.

Програм конференције је подељен по научним блоковима – један дан посвећен је природним наукама и истраживањима животне средине, други решењима из техничких наука и архитектуре, а трећи правним, економским и друштвеним изазовима. Сваки се састоји од пленарних предавања и научних излагања. Последњег дана је презентација студије случаја. 

Студија случаја се организује за учеснике током конференције, где им тим стручњака представља одређен проблем који је потребно анализирати и решити. Учесници се затим деле у интердисциплинарне групе, у наредних пар дана развијају анализе, и представљају своја решења последњег дана конференције.

У оквиру конференције организује се неколико стручних обука. Теме су стартап обука о покретању бизниса, еколошко новинарство, и радионица под називом ”Урбана обнова и ревитализација напуштених индустријских објеката на подручју Београда”. У оквиру овог програма Центар за промоцију науке организује радионицу научне комуникације.

Истражите више о условима пријављивања на конференцију FISEC 16.

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs