Пројекти

Србија на вези

Отворен конкурс за повезивање стручњака из диjаспоре и младих професионалаца из Србиjе

„Србиjа на вези“ jе конкурс за младе стручњаке који тек започињу своју професионалну каријеру. Овом приликом они могу да искористе jединствену шансу и стекну увид у знања наших наjпризнатиjих стручњака из диjаспоре, те добију разне информације из преко 60 области.

Реч jе о програму коjим се повезуjу стручњаци из диjаспоре и млади професионалци из Србиjе. Менторски рад се одвиjа 1-на-1 или 2-на-1, путем аудио/видео конференциjа и/или меjла, у зависности од договора сваког менторског пара и природе посла. 

Конкурс jе отворен за студенте завршних година факултета, апсолвенте, постдипломце, истраживаче и свршене дипломце коjи су на почетку кариjере (са мање од 5 година професионалног искуства у релевантноj области), старости до 35 година. Ментори полазницима преносе наjновиjа знања и праксе из своjе области, постављаjу им проблемске задатке, саветуjу их по питањима кариjере, вођења посла или научноистраживачког рада, те воде кроз процес доношења одлука.

Задатак ментора ниjе да даjе инструкциjе и решава проблеме уместо полазника. Улога полазника ниjе да пасивно слуша и записуjе. Менторство jе динамичан процес размене знања, интерактивног учења и саветовања коjе се обликуjе у односу на особе коjе у њему учествуjу. 

Учешће у програму jе добровољно и волонтерско.

О детаљима конкурса и начину приjаве погледаjте на овом линку.

 

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs