naučni krug

Skup posvećen istraživanjima analize hrane

U okviru H2020 projekta FoodEnTwin u SANU i na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održaće se međunarodni skup na kome će eminentni istraživači govoriti o najnovijim tehnikama u oblasti analize hrane i životne sredine

Projekat „Twinning istraživačkih aktivnosti u graničnim -omiks istraživanjima u oblastima hrane, ishrane i životne sredine“ finansiran je sredstvima Evropske unije u okviru istraživačkog i inovacijskog programa Horizont 2020, a njegova realizacija je započela 1. septembra 2018 godine.

Cilj projekta je obrazovanje Evropske istraživačke mreže između Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i njegovog Centra izvrsnosti molekularnih nauka o hrani, i četiri renomirana instituta iz Švedske, Austrije i Belgije. Ova mreža će Hemijskom fakultetu i partnerima povećati naučnu izvrsnost i vidljivost, tehnološki inovacioni kapacitet, omogućavajući granična istraživanja u oblasti hrane, poljoprivrede, hemije, ishrane i životne sredine uvođenjem – omiks tehnologija (proteomika, lipidomika, transkriptomika, alergomika i metalomika) i eksperimentalnih životinjskih modela.

U okviru projekta, od 17. do 21. juna, na Hemijskom fakultetu u Beogradu održavaju se Letnja škola na kojoj gostuje preko 20 studenata iz inostranstva, i Radionica, u okviru koje će se 20. juna, u Svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti, sa početkom u 9.30, održati naučni skup na kome gostuju eminentni inostrani naučnici iz oblasti hrane i zaštite životne sredine.

FoodEnTwin radionica nudi jedinstvenu priliku naučnicima i široj javnosti da budu informisani o najnovijim istraživanjima u oblasti analize hrane, proteomike, lipidomike, metalomike i procene zdravstvenog rizika.

Predavanja će biti na temu analitičkih metoda za profilisanje zagađivača hrane, modifikacije proteina, lipida i DNK hrane, zdravstvenih efekata modifikacija komponenti hrane, novih in vitro i životinjskih modela za predviđanje efekata stresa u okruženju.

Na listi potvrđenih pozvanih predavača nalaze se vodeći međunarodni istraživači u oblasti hrane i zaštite životne sredine: prof. Alen Meki (Univerzitet u Lidsu, Velika Britanija); prof. Mihele Epštajn (Medicinski univerzitet u Beču, Austrija); prof. Paola Ronkada (HUPO interesna grupa, Magna Grcicia Universiti of Catanzaro, Italija); Karin Hofman-Somergruber (Medicinski univerzitet u Beču); prof. Svetlana Murzina (Institut za biologiju Karelijskog istraživačkog centra Ruske akademije nauka, Ruska Federacija); profesor Sureja Ozkan Kabasakal (Tehnički univerzitet na Bliskom istoku, Turska) i drugi.

Prijava za prisustvo (sa ili bez apstrakta) je obavezna, ali besplatna i obuhvata registracionu torbu, ručak i osveženje. Registrovati se možete na sajtu projekta:

http://horizon2020foodentwin.rs/final-call-for-registration-and-submission/

Organizacioni odbor

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs