Simpozijum

Simpozijum o nauci i društvu

Drugi naučni simpozijum „Teorija i praksa nauke u društvu: izazovi i perspektive“, održaće se 6. i 7. novembra na Hemijskom fakultetu u Beogradu

Drugi naučni simpozijum sa međunarodnim učešćem „Teorija i praksa nauke u društvu: izazovi i perspektive“ održaće se 6. i 7. novembra 2014. godine na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Simpozijum se organizuje u cilju integracije savremenih znanja o teoriji i praksi nauke u društvu, kroz disciplinarne i multidisciplinarne pristupe. Sagledavanje mogućnosti nauke i njene kreativne primene mogu pomoći u izlasku iz raznih kriza (svetske i domaće ekonomske krize, problema tranzicije, moralne krize, kao i potcenjivanja obrazovanja, nauke i kulture) i dosezanju društva znanja koje je sinonim za 21. vek.

Učesnici će biti naučnici koji će predstaviti svoje teorijske radove, empirijske studije, rezultate i dobre primere učenja/nastave nauke i tehnologije, kao i lokalne, regionalne, evropske i međunarodne projekte (ostvarene, aktuelne i buduće), ali i autori koji nisu iz oblasti nauke, a rade na primeni nauke u obrazovanju, struci, kulturi i svakodnevnom životu.

Teme Simpozijuma:

1. Uloga nauke i tehnologije u društvu

2. Uticaj nauke i tehnologije na životnu sredinu

3. Obrazovanje i nauka

4. Naučna i obrazovna politika

5. Kultura i nauka

6. Multidisciplinarnost u nauci

 

 

 

Više informacija na sajtu Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

 
 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs