Симпозијум

Симпозијум о науци и друштву

Други научни симпозијум „Теорија и пракса науке у друштву: изазови и перспективе“, одржаће се 6. и 7. новембра на Хемијском факултету у Београду

Други научни симпозијум са међународним учешћем „Теорија и пракса науке у друштву: изазови и перспективе“ одржаће се 6. и 7. новембра 2014. године на Хемијском факултету Универзитета у Београду.

Симпозијум се организује у циљу интеграције савремених знања о теорији и пракси науке у друштву, кроз дисциплинарне и мултидисциплинарне приступе. Сагледавање могућности науке и њене креативне примене могу помоћи у изласку из разних криза (светске и домаће економске кризе, проблема транзиције, моралне кризе, као и потцењивања образовања, науке и културе) и досезању друштва знања које је синоним за 21. век.

Учесници ће бити научници који ће представити своје теоријске радове, емпиријске студије, резултате и добре примере учења/наставе науке и технологије, као и локалне, регионалне, европске и међународне пројекте (остварене, актуелне и будуће), али и аутори који нису из области науке, а раде на примени науке у образовању, струци, култури и свакодневном животу.

Теме Симпозијума:

1. Улога науке и технологије у друштву

2. Утицај науке и технологије на животну средину

3. Образовање и наука

4. Научна и образовна политика

5. Култура и наука

6. Мултидисциплинарност у науци

 

 

 

Више информација на сајту Хемијског факултета Универзитета у Београду.

 

 
 

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs