НАУЧНИ КРУГ

Први институт од националног значаја у Србији

Институт за физику је први међу домаћим институтима добио статус института од националног значаја за Републику Србију

Фото: Институт за физику/Милован Миленковић

Институт за физику у Београду постао је први институт од националног значаја за Републику Србију. Тиме је Србија, по угледу на најразвијеније државе које одавно препознају концепт националног инстутута, добила нову врсту истраживачке установе где се обављају приоритетна, врхунска истраживања и концентришу истраживачки напори који могу да одговоре на кључне друштвене изазове.

Наиме, Закон о научностраживачкој делатности већ дуго предвиђа да у Србији постоје три врсте института: научни, истраживачко-развојни и институти од националног значаја. Међутим, све до сада, Србија је имала само научне и истраживачко-развојне институте.

Фото: Институт за физику/Милован Миленковић

У току редовне акредитације, Комисија за акредитацију научноистраживачких организација, којом председава академик Љубомир Максимовић, у децембру 2017. године установила је да Институт за физику испуњава свих 11 законом дефинисаних услова (по члану 46, Закон о НИД) да буде институт од националног значаја.

Решење Комисије потом је добило сагласност надлежног Министарства просвете, науке и технолошког развоја, али и позитивно мишљење од других министарстава. Након тога је Влада Републике Србије на седници 23. јануара донела одлуку да је Инстутут за физику стекао статус института од националног значаја за Републику Србију.

Основан 1961. године, Институт за физику је настао као плод интензивног развоја физике у послератној Југославији. Мада данас једна од водећих области науке, физика у Србији почиње да се развија касно, након Другог светског рата, и то тек са покретањем нуклеарних истраживања, али је њен развој изузетно убрзан. Убрзо постаје све очигледнија потреба да се она истраживања у физици која нису нуклеарна уједине у једној институцији, тако да се на иницијативу угледног професора Александра Милојевића оснива Институт за физику при Универзитету чији ће део институт остати и до данас.

Фото: Институт за физику/Милован Миленковић

Данас у Институту ради око 200 истраживача од којих је чак 36 одсто у А1 звању, а посебно је значајно што се више десетина наших врхунских истраживача из света вратило у Србију како би каријеру наставили на Институту за физику. У текућем пројектном циклусу, истраживачи Института учествују у 32 национална пројекта, а од  2013. године до данас, на Институту је било активно чак 103 међународна пројекта и колаборација.

Научноистраживачки рад се обавља у 25 лабораторија које су опремљене за врхунска истраживања у физици и сродним областима. На Институту постоје четири европска центра изврсности, који су у Србији акредитовани као центри изузетних вредности. Поред тога, у оквиру установе су и два спин-оф предузећа, као и Иновациони центар.

Институт негује тесне везе са сродним установама широм Европе и света. Посебно је интензивна сарадња са Европском лабораторијом за нуклеарна истраживања, ЦЕРН. Поред ЦЕРН-а, важни стратешки партнери Института су и Мрежа националних института Италије, INFN и највеће научно постројење у Немачкој, DESY.

Сарадња са ЦЕРН-ом недавно је довела да покретања нове инфраструктуре коју Република Србија препознаје као један од приоритетних пројеката – иновационо-едукациони центар Верокио, који се отвара на Институту за физику.

 

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs