HORIZONT 2020

H2020 u Rektoratu

U rektoratu Univerziteta u Beogradu, 23. marta, u organizaciji inistarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održan je H2020 info dan

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Novom Sadu, u saradnji sa Evropskom komisijom – Generalnim direktoratom za istraživanje i inovacije, organizovali su 23. marta info dan na temu novog okvirnog programa za istraživanje i inovacije “HORIZONT 2020”.

Predavanja u zgradi Rektorata u Beogradu su počela oko 10 časova, a poseban akcenat bio je na oblasti „Marija Skladovska“ Kiri akcije i EURAXESS programu mobilnosti istraživača.

Među brojnom publikom u Rektoratu bilo je najviše mladih istraživača iz različitih naučnih oblasti, ali i nekoliko predstavnika malih i srednjih preduzeća. Info dan se 24. marta seli u Novi Sad, takođe u zgradu Rektorata sa istim programom.

Info dan je otvorila Nada Milošević, nacionalna kontakt osoba za program finansiranja „Marija Skladovska Kiri“, koja je pozdravila prisutne i vodila celokupni dnevni program. 

Zatim se publici obratio i Aleksandar Belić, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. On je objasnio kako je Horizont 2020 program veoma opširan projekat, a pričao je i o naporima Ministarstva da se program promoviše.

Državni sekretar je rekao i da naši projekti od početka nisu imali previše uspeha, ali da je primetan napredak i da naša zemlja ima sve više i više uspeha, jer su istraživači naučili da bolje predstave sebe i svoj rad.

Publiku je pozdravila i Ivanka Popović, prorektor za nauku Univerziteta u Beogradu, i istakla da Srbija ima veliki istraživački potencijal, koji može biti samo veći ukoliko se bolje povežemo sa Evropom i ostatkom sveta.

Nakon toga je Viktor Nedović, pomoćnik ministra  u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u svom pozdravnom govoru izrazio nadu da će Srbija imati više ovakvih događaja i kako su oni važni, pre svega, za mlade istraživače. Podsetio je i da je Ministarstvo tu da pomogne svima onima koji pišu predloge projekata.

Zorana Kurbalija Novičić, v.d. direktora Centra za promociju nauke, govorila je iz dva ugla: kao predstavnik CPN-a i kao dobitnik „Marija Kiri“ granta, čija realizacija počinje od oktobra u Centru za evolucionu biologiju u Švedskoj. Ona je istakla da će CPN učiniti sve što može da prenese iskustva u pisanju projekata mladim istraživačima, ne samo korz tribine i predavanja, već i interaktivne radionice sa dobitnicima grantova.

Glavni deo programa info dana bila su izlaganja gosiju Martina Lanža i Janisa Vakondiosa iz Evropske komisije, koji su govorili o akcijama granta „Marija Skladovska Kiri“. Prvo je Martin Lanž, Policy Officer u Evropskoj komisiji, predstavio „Marija Kiri“ akcije za istraživače i organizacije u Srbiji. On je istakao mobilnost, fleksibilnost i otvorenost kao glavne prednosti ovog granta i fokus stavio na individualne stipendije.

Janis Vakondios, Project Officer u Evropskoj komisiji, u svom izlaganju se fokusirao na savete o tome kako pisati predlog projekta. On je pomenuo i kako su najbolji izvori informacija upravo nacionalne kontak osobe i istraživači koji su već osvajali grantove. Kako je rekao, tri su glavna kriterijuma prema kojima se ocenjuju radovi – inovativnost, uticaj i izvrsnost u nauci.

Zatim je Vladica Cvetković, profesor sa Rudarsko-geološkog fakulteta i H2020 evaluator iz Srbije, govorio o svojim iskustvima i procesu evaluacije radova. Dao je savete za pisanje projekata, ali i za panel sastanke u Briselu, gde svi evaluatori ocenjuju radove. Profesor Cvetković je napomenuo da su pravila za pisanje projekta stroga i da ih se treba pridržavati, kao i da svoju biografiju treba da napišete jasno i koncizno i naglasite svoje kvalitete.

U drugom delu programa je profesor Miroslav Trajanović, sa Mašinskog fakulteta u Nišu, predstavio portal EURAXESS, čiji je cilj povezivanje istraživača, pomaganje u mobilnosti i razvoj njihove naučne karijere. Ova panevropska inicijativa povezuje više od 40 zemalja (kroz saradnju sa zemljama i van Evrope), a obuhvata servis za istraživače, portal za traženje i ponudu poslova u naučnoj oblasti, prava i obaveze istraživača, kao i povezivanje sa drugim mrežama.

Na kraju dana su Marija Radović iz Laboratorije za bioarheologiju i Nenad Vukumirović sa Instituta za fiziku na primerima svojih projekata EUROLIFE, odnosno ELECTROMAT, podelili iskustva u pisanju predloga. Ovo dvoje mladih istraživača, koji su dobili „Marija Kiri“ grantove, složili su se da pisanje projekta oduzima dosta vremena, ali i da time unapređujete svoju karijeru i stičete neprocenjive kontakte. Potrebno je da pokažete da imate dobru ideju i da ste vi osoba koja može da je izvede.

Istražite više o Horizontu 2020

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs