Naučni krug

Beogradski razgovori o nauci

Projekat Instituta za istraživanje i razvoj složenih sistema, uz podršku Centra za promociju nauke u Beogradu

U okviru „Beogradskih razgovora o nauci” tokom februara i marta biće organizovana četiri jednodnevna seminara i jedna radionica u prostorima „Kafea 16” Centra za integraciju mladih i osnovne škole „Kralj Petar Prvi” u Beogradu. Cilj projekta je da pokretanjem razgovora o nekoliko široko postavljenih savremenih naučnih tema podstakne sadržajniju komunikaciju između istraživača iz različitih naučnih oblasti, kao i između naučnika i građana zainteresovanih za nauku.

Da bi se rešavali sve složeniji naučni problemi, neophodno je udruživanje naučnika iz raznih disciplina. „Beogradski razgovori o nauci” su pokušaj da se na jednom mestu omogući javna naučna komunikacija, koja podstiče inovativno razmišljanje i ukazuje na nove pravce istraživanja.

Ovaj projekat okuplja  aktivne istraživače koji će u formi kratkih predavanja, nalik onim na naučnim konferencijama, govoriti o svojim istraživanjima i centralnim naučnim problemima u oblastima kojima se bave.

Svi koji žele da se uključe kao predavači ili kao publika i učestvuju u razgovorima o istraživanjima, novim naučnim pravcima i mogućnosti komunikacije naučnih tema u javnosti, mogu da pišu na adresu: projects.at.iracs.rs@gmail.com.

Teme „Beogradskih razgovora o nauci”:

Klima i klimatske promene (25. februar)

Nanomaterijali i nanotehnologije (25. februar)

Neurodegenerativne bolesti – prozori u mozak (26. februar)

Zeleno stanovanje (28. februar)

Kako se pripremiti za pisanje uspešnih evropskih projekata (mart)

 

 

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs