Otkrića

Zašto se ponašamo loše?

(AKTUELNO) Tim naučnika pokazao zašto je lako naterati ljude da rade loše stvari

Tekst: T. Marković

Kada učine loše delo pod tuđim nalogom, ljudi često pokušavaju da smanje svoju odgovornost opravdavajući se time da su samo sledili tuđa naređenja. No, kako tvrde istraživači sa londonskog univerziteta UCL i Univerziteta Libre iz Brisela, ljudi to ne čine samo da bi izbegli kaznu. Zapravo, u situacijama kada su prinuđeni da urade nešto čiji je ishod loš, pojedinci gube osećaj za odgovornost.

Tim naučnika je, kako bi rešio problem smanjene odgovornosti, pokušao da objasni fenomen poznat kao “osećaj delatnosti” (engl. sense of agency). Osećaj delatnosti predstavlja doživljaj koji se javlja u svesti ljudi kada naši postupci izazovu neki efekat. Na primer, ako pritisnete prekidač i sijalica se upali, vi ćete radnju i njenu posledicu doživeti istovremeno, iako među njima postoji mali razmak.

Ljudi percipiraju duži vremenski period između radnje i njenog ishoda kada je on negativan, a kraći kada je pozitivan. Različite doživljaje vremenskog razmaka između određenih delatnosti i njihovih pozitivnih i negativnih rezultata 2013. godine ispitivali su istraživači sa UCL-a i pokazali da ljudi imaju smanjen osećaj povezanosti sa svojim aktivnostima koje su dovele do loših ishoda. 

Istraživanje o tome koliko je lako nagovoriti osobu da radi loše stvari, naučnici sa univerziteta iz Londona i Brisela vršili su tako što su ispitanicima dali zadatak da drugu osobu izlože malom elektrošoku svojom voljom, ili uz nagovor drugih ljudi. Onima koji su samostalno pristali da izvrše zadatak obećana je i mala novčana nagrada. Svaki učesnik je znao koliki će bol naneti drugom, jer su se tokom eksperimenta njihove uloge menjale.

Pokazalo se da je kod učesnika koji su bili prinuđeni da izvrše zadatke, percepcija vremenskog perioda između samih aktivnosti i njihovih posledica duža. Takođe, kod ovih ispitanika je bila smanjena i neurološka obrada posledica sopstvenih aktivnosti. U narednim eksperimentima učesnici su, umesto slabog strujnog udara, bili izloženi finansijskim kaznama.

“Kada imate osećaj delatnosti, vi se osećate odgovornim za ishod, menjaju se doživljaji vremenskih razlika između onoga što uradite i onoga što prouzrokujete time, a razlika u tim situacijama deluje znatno manje”, kaže Patrik Hagard sa UCL-a. 

OTKRIĆA

Svakoga dana se u svetu objavi više hiljada novih otkrića. Koja od njih su zaista bitna? Koja menjaju naučnu paradigmu? I kako razumeti šta se zapravo dešava na naučnim frontovima?

Istražite tekstove iz rubrike OTKRIĆA.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs