Naučni krug

Seminar o recenziranju u Narodnoj biblioteci Srbije

KoBSON i Centar za promociju nauke pozivaju istraživače da se prijave za učešće na Seminaru o recenziranju za istraživače koji će se održati u ponedeljak 16. septembra u amfiteatru Narodne biblioteke Srbije

Seminar o recenziranju za istraživače održaće se 16. septembra, od 10 do 14 časova, u amfiteatru Narodne biblioteke Srbije  (Skerlićeva 1, Beograd – ulaz od Hrama Svetog Save).

Svi zainteresovani istraživači mogu se prijaviti na seminar putem elektronske prijave kojoj se može pristupiti preko sledećeg linka.

Broj prijava je ograničen. Prijavljivanje traje od 10. do 13. septembra.

Seminar se organizuje u okviru međunarodne inicijative Nedelja recenziranja (Peer Review Week 2019) tokom koje će, od 16. do 20. septembra, vodeće međunarodne akademske institucije i izdavačke kuće organizovati niz događaja posvećenih različitim aspektima ove važne akademske veštine.

Peer Review Week je globalni događaj koji promoviše recenziranje i njegovu ključnu ulogu u obezbeđivanju kvaliteta naučnog i akademskog rada. Tokom ovogodišnje Nedelje recenziranja, čija tema je „Kvalitet recenziranja“, istaknute naučne institucije, izdavači naučnih časopisa i istraživači iz čitavog sveta organizovaće veliki broj predavanja, seminara, vebinara i medijskih inicijativa. Centar za promociju nauke i KoBSON se pridružuju ovoj važnoj inicijativi kroz organizovanje Seminara o recenziranju za istraživače.

 

O Seminaru o recenziranju za istraživače

Grupa istraživača, koji su ujedno recenzenti i članovi uredništava međunarodnih časopisa (a neki i učesnici COST akcije TD1306 New frontiers in peer-review), u saradnji sa Centrom za promociju nauke (CPN), kreirala je seminar o recenziranju, namenjen doktorandima i mlađim istraživačima.

Seminar je tokom 2017. i 2018. održan pet puta – u Centru za promociju nauke i u Rektoratima Univerziteta u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Seminaru je ukupno prisustvovalo 275 polaznika, od čega su 84% činili mladi istraživači (doktorandi, istraživači), a 16% stariji profesori i naučni radnici. Njih 31% je pripadalo je oblasti društveno-humanističkih nauka, 30% je poticalo iz tehničko-tehnoloških, 24% iz prirodno-matematičkih, a 15% iz oblasti medicinskih nauka.

Tokom tročasovnog seminara pet predavača govoriće o temama u rasponu od toga kako dobro uraditi recenziju, preko etičkih aspekata recenziranja do epistemoloških aspekata pisanja i recenziranja naučnih radova i funkcionisanja specifičnih recenzentskih mreža i platformi kao što je Publons. Ugledni predavači osvrnuće se i na brojna zanimljiva pitanja koja su u vezi sa procesom recenziranja: zašto recenzirati?; šta su ciljevi recenziranja?; da li recenzent pomaže uredniku časopisa ili autoru?; da li je recenzent i autor rada koji recenzira?; da li recenzent može biti objektivan?; da li se recenziranje može citirati?; kao i mnoga druga pitanja.

Svi polaznici seminara dobiće elektronski sertifikat o učešću.

 

Predavači

Dr Aleksandar Dekanski, naučni savetnik (Centar za elektrohemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju)

Član Uređivačkih odbora i Menadžer časopisa u Journal of the Serbian Chemical Society i Journal of Electrochemical Science and Engineering, kao i saradnik u časopisima Hemijska industrija i Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly

Dr Olgica Nedić, naučni savetnik (Institut za primenu nuklearne energije (INEP))

Član Uređivačkog odbora i područni urednik za oblast biohemije i biotehnologije časopisa Journal of the Serbian Chemical Society

Dr Ivana Drvenica, naučni saradnik (Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu)

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa Hemijska industrija

Dr Nevena Buđevac, docent (Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

Pomoćnik glavnog urednika u časopisu European Journal of Psychology of Education, član Uređivačkog odbora u časopisu Inovacije u nastavi

Ivan Umeljić, Rukovodilac sektora za izdavaštvo i medijsku produkciju, Centar za promociju nauke

Urednik izdanja Centra za promociju nauke

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs