Naučni krug

Prvi seminar za studente doktorskih studija – PhD Colloquium

Institut za pravne i društvene nauke i Centar za sociološko-pravna istraživanja (CSLS) organizuju Prvi seminar namenjen studentima doktorskih studija pod nazivom PhD Colloquium koji će se održati onlajn putem Webex platforme, od 7. do 9. aprila 2021. godine

Svrha seminara je da mlade koleginice i kolege dobiju priliku da predstave svoj dosadašnji istraživački rad, da dobiju konstruktivne komentare i sugestije za unapređenje svoje doktorske disertacije, kao i da razmene ideje sa drugim doktorandima koji se nalaze u istoj fazi rada – pripremi projekta doktorske disertacije.

Prvi dan seminara biće posvećen opštim temama od značaja za sve doktorande: metode istraživanja, programi upravljanja referencama, značaj motivacije i prevazilaženje prokrastinacije, kako objaviti naučni članak itd. Drugi dan predviđen je za izlaganje studenata doktorskih studija koji se u okviru svojih istraživanja bave praktičnim i teorijskim pitanjima u vezi sa teorijom države i prava, sociologije prava i filozofije prava, nakon čega će svoje istraživanje izlagati doktorandi koji se bave drugim oblastima prava.

Učesnici seminara svoje radove usmeno predstavljaće 15 minuta, počev od osnovnih hipoteza svoje doktorske disertacije, a zatim se usredsrediti na jedan ili dva specifična problema o kojima žele dalje da diskutuju sa ostalim učesnicima, nakon čega će uslediti 10 minuta namenjenih za komentare nastavnika i 10 minuta predviđenih za pitanja i odgovore učesnika.

Program seminara možete preuzeti ovde.

Za dodatne informacije, kao i za sva pitanja u vezi sa seminarom, možete pisati na imejl adresu phd.colloquium@ius.bg.ac.rs sa naznakom da je za Seminar za studente doktorskih studija – PhD Colloquium.

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs