NAGRADE

Prva žena dobitnica Fildsove medalje

Dobitnica najprestižnije nagrade iz oblasti matematike za 2014. godinu je Marijam Mirzakani sa Univerziteta Stenford

Marijam Mirzakani je prva žena koja je dobila Fildsovu medalju, poznatu i kao „Nobelova nagrada za matematiku“, budući da je matematika jedna od retkih oblasti za koju se Nobel ne može dobiti. 

Dobitnica ovogodišnje najprestižnije nagrade na svetu iz oblasti matematike je profesorka na Univerzitetu Stenford. Rođena je u Teheranu, Iran, a kao devojčica je maštala o tome da postane pisac, sve dok joj rešavanje matematičkih problema nije postalo omiljena igra.

Mirzakani je postala poznata na međunarodnoj matematičkoj sceni kao tinejdžerka, kada je dobila dve zlatne medalje zaredom na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi (1994. i 1995. godine). Ove godine, ona je nagrađena za svoj doprinos na temu simetrije zakrivljenih površina.

Doktorirala je na Univerzitetu Harvard. Poseduje izuzetno znanje različitih matematičkih tehnika, a u svom radu koristi principe nekoliko polja dovodeći na nov nivo rezultate u oblasti topologije manjeg broja dimenzija.

Fildsova medalja prvi put je predložena 1924. na Međunarodnom kongresu matematičara u Torontu i dodeljuje se svake četvrte godine. Fildsova medalja najveće je naučno priznanje iz oblasti matematike. Medalja se izrađuje od zlata i na njoj je utisnut profil čuvenog antičkog matematičara Arhimeda (287–212 p.n.e.).

Na medalji je na latinskom jeziku ispisan i čuveni Arhimedov citat:Transire suum pectus mundoque potiri (prim. prev. Uzdigni se iznad sebe i shvati svet). Na poleđini se nalazi natpis Congregati ex toto orbe mathematici ob scripta insignia tribuere (prim. prev. Matematičarima celog sveta odaje se priznanje za izuzetan rad).

Istražite više o Marijam Mirzakani.

Istražite više o Fildsovoj medalji.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs