Naučni krug

Onlajn Seminar o recenziranju za istraživače

Centar za promociju nauke i Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u Beogradu pozivaju istraživače da se prijave za učešće na Seminaru o recenziranju, koji će se održati onlajn u dva termina, 18. i 27. maja

Svi zainteresovani istraživači mogu da se prijave na Seminar putem elektronskog formulara kojem se može pristupitOVDE.

Grupa istraživača sa dugogodišnjim iskustvom u recenziranju u saradnji sa Centrom za promociju nauke i Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“ organizovaće onlajn Seminar o recenziranju za istraživače, koji će se odvijati u dva termina: u utorak, 18. maja (od 10 do 12 časova), i u četvrtak, 27. maja (od 10 do 12 časova). U sklopu Seminara, pored predavanja, biće održana i radionica u kojoj će učesnici moći da se oprobaju kao recenzenti i kroz praksu upoznaju sa procesom recenziranja.

Iako nema nikakvih ograničenja za prijavu, Seminar o recenziranju namenjen je, pre svega, mladim i u recenziranju neiskusnim istraživačima i doktorandima. Svi zainteresovani istraživači mogu da se prijave na Seminar putem elektronskog formulara kojem se može pristupiti OVDE.

Prijavljivanje za Seminar otvoreno je do 15. maja.

U sklopu ovog seminara biće održana četiri predavanja uz propratne prezentacije. U prvom terminu, 18. maja, dr Aleksandar Dekanski održaće predavanje na temu „Šta je recenziranje i kako uraditi dobru recenziju“, dok će dr Olgica Nedić govoriti o „Etičkim aspektima recenziranja“. U drugom terminu, 27. maja, dr Nevena Buđevac održaće predavanje o „Društvenom priznavanju i vrednovanju recenziranja“, a dr Ivana Drvenica govoriće o „Platformama i programima za podršku recenzentima“.

Prilikom prijavljivanja za ovaj vebinar istraživači će moći da se prijave i za test recenziju naučnog rada i okušaju se u ulozi recenzenta. Učesnici koji odaberu ovu opciju dobiće zadatak da, nakon prva dva predavanja (18. maja), recenziraju tekst pod naslovom: „Kako recenzirati naučni rad“. Oni će imati priliku da kroz platformu za procesiranje radova časopisa Hemijska industrija prime poziv za recenziranje i recenziraju rad na standardan način, u skladu sa uobičajenom praksom u ovom časopisu.

To će za mlade i neiskusne istraživače biti prilika da se u realnom sistemu upoznaju sa procesom recenziranja, ali i da kroz urađenu recenziju teksta primene znanja koja su dobili tokom prva dva predavanja u okviru Seminara. Rok za recenziranje će biti sedam dana, a urađene recenzije predavači će analizirati i zajedno sa ostalim učesnicima prodiskutovati nakon predavanja u drugom terminu, 27. maja.

Seminar o recenziranju biće održan putem platforme Zoom, a svi prijavljeni će, dva dana pre početka ovog vebinara, dobiti pozive sa svim instrukcijama i linkom za uključenje. Takođe, sat vremena pre početka vebinara svi prijavljeni dobiće podsetnik kako bi se na vreme pripremili za ovaj onlajn događaj.

 

O PREDAVAČIMA

Dr Aleksandar Dekanski, naučni savetnik (Centar za elektrohemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju)

Član uređivačkih odbora i menadžer časopisa Journal of the Serbian Chemical Society i Journal of Electrochemical Science and Engineering, kao i saradnik u časopisima Hemijska industrija i Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly

Dr Olgica Nedić, naučni savetnik (Institut za primenu nuklearne energije (INEP))

Član uređivačkog odbora i područni urednik za oblast biohemije i biotehnologije časopisa Journal of the Serbian Chemical Society

Dr Ivana Drvenica, viši naučni saradnik (Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu)

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa Hemijska industrija

Dr Nevena Buđevac, vanredni profesor (Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

Pomoćnik glavnog urednika u časopisu European Journal of Psychology of Education, član uređivačkog odbora u časopisu Inovacije u nastavi

 

ORGANIZATORI

Centar za promociju nauke je javna institucija koju je 2010. godine osnovalo Ministarstvo nauke Republike Srbije sa zadatkom da promoviše nauku i tehnologiju. Centar, u skladu sa svojim mandatom, programe i aktivnosti sprovodi radeći sa istraživačkim i obrazovnim organizacijama u Srbiji i širom sveta, a blisko sarađuje i sa državnim institucijama, medijima i privatnim sektorom. Misija Centra je da premosti jaz između nauke i društva kroz uključivanje svih relevantnih aktera i šire javnosti u proces istraživanja i inovacija.

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u Beogradu jedna je od najvećih naučnih biblioteka na Balkanu i matična visokoškolska biblioteka u Srbiji. Njena misija je da odgovori nastavnim i naučnim potrebama akademske populacije – studenata, univerzitetskih profesora i istraživača, ali i svih drugih korisnika željnih znanja i usavršavanja. Ove godine obeležava se 100 godina od osnivanja i početka gradnje Univerzitetske biblioteke, prve zgrade u Srbiji koja je podignuta namenski za potrebe jedne bibliotečke ustanove.

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs