MEĐUNARODNI PROJEKTI

Kvantna muzika

CPN je jedan od partnera na projektu koji istražuje zakone kvantne fizike primenjene na muziku, Kvantna muzika

Centar za promociju nauke jedan je od partnera na evropskom projektu Kvantna muzika (Quantum Music), koji je započeo u avgustu ove godine. Koordinator ovog projekta je Muzikološki institu SANU, a jedan od pridruženih partnera je i Univerzitet u Oksfordu.

Projekat Kvantna muzika istražuje povezanost između svetova umetnosti i kvantne fizike putem kreiranja novog muzičkog i naučnog žanra – kvantne muzike.

Stvarajući nove zvučne svetove, ovaj projekat nadovezuje se na tradiciju elektronske muzike u evropskoj popularnoj kulturi, koja je poslednjih decenija potpomognuta razvojem digitalne tehnologije, a koja je omogućila demokratizaciju kulture i dostupnost instrumenata i drugih muzičkih alatki.

Ovaj projekat za cilj ima da, između ostalog, doprinese potpuno novom načinu poimanja, percepcije i analize muzike, njene istorije, kao i mnogih segmenata realnog sveta koji nas okružuje. Umetnici širom Evrope sarađivaće na različitim nivoima projekta, bilo da je reč o produkciji, istraživanju, obrazovnim aktivnostima ili uključivanju publike.

Dva hibridna klavijaturna instrumenta biće specijalno dizajnirana za ovaj projekat kao kvantno-akustički odgovor dok „sviramo atomima“. Pored toga što će se na ovaj, potpuno nov način, pristupiti najznačajnijim ostvarenjima kako klasične tako i popularne muzike, pružiće se prilika kompozitorima širom sveta da komponuju nova, premijerna ostvarenja za hibridne instrumente.

Ovaj projekat uključuje tim umetnika, naučnika, istraživača i producenata najvišeg ranga, sa veoma bogatim biografijama i vrhunskim rezultatima u svojim oblastima.

Pored CPN-a, ostali partneri na projektu su Muzikološki institut SANU kao koordinator, Centar za novu umetnost iz Beograda, Danska nacionalna škola za izvođačke umetnosti iz Kopenhagena i Kino Šiška iz Ljubljane, dok je za stručnu konsultaciju, pored Univerziteta u Oksfordu, zadužena i Umetnička platforma TodaysArtLab iz Haga, Holandija.

Istražite više o CPN međunarodnim projektima.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs