Međunarodni projekti

„Hipatija“ i rodna ravnopravnost u nauci

Novi projekat Evropske unije „Hipatija“, teži uspostavljanju rodne ravnopravnosti u nauci kroz aktivnosti za devojčice od 13 do 18 godina

„Hipatija“ je trogodišnji projekat Evropske unije u okviru Horizonta 2020, koji će trajati do jula 2018. godine, sa ciljem da podstakne devojčice da se bave naukom. Koordinator projekta je holandski naučni centar Nemo, a Centar za promociju nauke je jedan od deset partnera.

Aktivnosti u okviru projekta „Hipatija“ namenjene su devojčicama od 13 do 18 godina i održavaće se u 14 evropskih zemalja. Mladi će u školi, naučnim centrima i muzejima imati priliku da upoznaju nauku na rodno ravnopravan način, što im može pomoći pri izboru budućeg zanimanja.

Naime, istraživanja pokazuju da izbor za usavršavanjem u prirodnim naukama nije polno izbalansiran i da mladi u Evropi nisu dovoljno upoznati sa karijerama u nauci, tehnologiji, inženjeringu i matematici. Osim aktivnosti za mlade, projekat će obuhvatati i seminare širom Evrope na kojima će se popularizovati ova tema.

Naziv projekta koji devojčicama približava prirodne nauke inspirisan je starogrčkom matematičarkom, astronomkinjom i filozofkinjom Hipatijom, koja je rođena između 350. i 415. godine nove ere.

Istražite više u saopštenju konzorcijuma projekta.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs