Rekonstrukcija nauke

Finansiranje novog projektnog ciklusa

Objavljen predlog Akta o finansiranju projekata za sledeći projektni ciklus, koji počinje ove godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je predlog dokumenta neobično dugog naziva: Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih i osnovnih usmerenih istraživanja za ciklus istraživanja 2016-2020, i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus istraživanja 2016-2019.

U pitanju je, naravno, predlog Akta o finansiranju naučnih projekata. Konkurs se još uvek čeka. Kako je Ministarstvo navelo u najavi konkursa, ovaj Akt je jedan od dva dokumenta koje je potrebno usvojiti pre raspisivanja konkursa za novi projektni ciklus; drugi je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa.

Za razliku od Pravilnika, Akt je dokument sa unapred određenim rokom trajanja, namenjen samo jednom (višegodišnjem) projektnom ciklusu. U objavljenom predlogu Akta navode se uslovi budućeg konkursa, kao i razna ograničenja za istraživače ako žele da njihovo istraživanje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 

Prilog predloženog Akta takođe sadrži dugačak naziv – u pitanju su Kriterijumi za utvrđivanje ocene istraživača iz Programa osnovnih i osnovnih usmerenih istraživanja za ciklus istraživanja 2016-2020, i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus istraživanja 2016-2019.

Prilog je važan jer nudi referentnu tačku za kvantitativno ocenjivanje istraživača prilikom procenjivanja predloga projekata na konkursu. Za potrebe ovog projektnog ciklusa istraživači se ocenjuju prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača iz 2008. godine.

Istoimeni Pravilnik iz 2016. godine, koji je stupio na snagu 9. marta, ne uzima se u obzir u ovom slučaju jer se period rada koji se ocenjuje završava u decembru prošle godine.

Više informacija o konkursu možete pročitati na Elementarijumu.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs