Međunarodna godina šuma 2011.

Osam istina o drvetu

CPN se uključio u obeležavanje Međunarodne godine šuma Ujedinjenih nacija

Piše: Marija Vidić

 1. Šume prekrivaju 31 odsto kopnene površine planete

Prekrivena vodom, peskom, ledom, travnatim površinama i velikim zelenim oazama, Zemlja bi posetiocima iz svemira izgledala kao rajski kamen usred univerzuma. No, u ranijim geološkim epohama naša planeta nije bila prekrivena šumom. Tek nakon što su stabla naselila sve meridijane, Zemlja je postala idealno stanište za bujanje života.

2. Tokom poslednjih deset godina trajno je iščezlo oko pet miliona hektara šuma

Za samo deset godina, od 2000. do 2010, nestalo je 13 miliona hektara šume, a nastalo je samo oko 7,8 miliona hektara novih šuma. Površina pošumljenih područja se iz godine u godinu najviše smanjuje u Latinskoj Americi i Africi.

3. U šumama živi čak 80 odsto celokupnog biljnog i životinjskog sveta na Zemlji

Šume su presudne za održanje biodiverziteta na planeti. One predstavljaju stanište ne samo za stabla nego i za brojne životinje i biljke. Kako iščezavaju šume, trajno izumre i na hiljade drugih vrsta biljnog i životinjskog sveta.

4. Život više od 1,6 milijardi ljudi zavisi od šuma

Ljudi su u prošlosti u mnogo većoj meri zavisili od krčenja šuma, no, i danas petina sveta živi od šume, gde, inače, živi 300 miliona ljudi. Ako nestanu šume, svi ti ljudi će ostati bez doma.

5. Šume su značajan privredni resurs

Godišnji obrt u poslu sa šumama iznosi 327 milijardi dolara. Gotovo 30 odsto šuma danas se koristi za dobijanje raznih proizvoda od drveta.

6. Atmosfera i klima na Zemlji presudno zavise od pošumljenosti

Šume su značajan faktor za klimatske prilike. Takođe, bez šuma ne bi bilo dovoljno kiseonika na planeti, jer su one bukvalno njena pluća. Posebno su značajne primarne, odnosno tropske šume, koje čine čak 36 odsto svetskih šuma, ali one i najbrže iščezavaju.

7. Ujedinjene nacije su 2011. godinu proglasile Međunarodnom godinom šuma

Procedura da se 2011. proglasi Međunarodnom godinom šuma pokrenuta je još 2005. godine i to na inicijativu naših suseda, Hrvatske. Odluka o tome je konačno doneta rezolucijom Generalne skupštine UN-a, u decembru 2006. 

8. U proslavu godine šuma uključio se veliki broj država

Tokom ove godine, širom sveta su, pod logoom Međunarodne godine šuma, organizovane aktivnosti koje su akcenat stavljale na edukaciju o dobrobiti i značaju koji šume imaju. U ovu manifestaciju se uključila i Srbija, tako da će na predstojećem Festivalu nauke, na inače uzbudljivom štandu Centra za promociju nauke, posebna pažnja biti poklonjena upravo šumama.

Centar za promociju nauke otvara više aktuelnih tema na Festivalu nauke.

Istražite više ceo temat:

U centru festivala

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs