PETICIJA

Za ravnopravniji položaj žena u nauci

Međunarodna peticija IGNITE, za bolji položaj žena u oblasti nauke i tehnologije, otvorena je do 5. marta 2015. godine

Tekst: I. Horvat

U skladu sa globalnim ciljevima Ujedinjenih nacija u narednoj deceniji, a koji pozivaju na ravnopravnost polova i bolji položaj žena u društvu, Globalni fond za žene, u saradnji sa Savetom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost, pokrenuo je peticiju koja ima za cilj da ukaže na pitanje rodne ravnopravnosti u oblasti nauke i tehnologije i jaz koji u ovoj sferi postoji između polova.

Kako bi se razvoj celokupnog društva odvijao na najpovoljniji način za sve njegove članove, neophodno je obezbediti ravnopravan položaj žena u svim oblastima. Naučno-tehnološka revolucija se dešava širom sveta i od suštinske je važnosti da se podjednako ulaže u obrazovanje žena i muškaraca. Neophodno je da se obezbedi ravnomerno učešće oba pola u procesu naučnog istraživanja i da se poveća procenat zapošljavanja žena u nauci. Takođe, od velikog je značaja da naučna istraživanja adekvatno odgovore na potrebe žena i devojčica u društvu.

Rok za potpisivanje peticije IGNITE je 5. mart 2015. godine. Simbolično, lista će biti predata nekim od vodećih svestkih donosioca odluka na Međunarodni dan žena, 8. marta 2015. godine. Među njima su generalni direktor Uneska, generalni sekretar Međunarodne telekomunikacione unije, predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kao i predsedavajući 59. sastanku Komisije za položaj žena.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs