Kuće nauke

Vek sociologije u Srbiji

Konferencija „Sto godina sociologije u Srbiji“ biće održana 1. i 2. septembra na Avali

Srpsko sociološko društvo u saradnji sa Pravnim fakultetom u Beogradu, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i nauke, organizuje konferenciju „Sto godina sociologije u Srbiji“. Konferencija se održava na Avali 1. i 2. septembra 2012.

Povod za manifestaciju je prvi tekst u rubrici „Sociologija“, Letopisa Matice srpske, br. 5 za 1912, koji je napisao Mirko M. Kostić, naš prvi školovani sociolog. Cilj ovog naučnog skupa je da se predstavi i analizira put koji je tokom jednog veka prešla sociologija u Srbiji.

Na dvodnevnoj konferenciji preko 50 učesnika izložiće brojne radove koji se bave različitim aspektima sociologije, od njenih korena i razvoja, značajnih ličnosti koje su dale izuzetan doprinos na ovom polju, institucionalnog i razvoja na univerzitetima i školama do različitih disciplina i istraživačkih problema.

Detaljan program konferencije i tekstove referata istražite na portalu Srpskog sociološkog društva.

Slobodan Jovanović

Sociologija je mlada nauka koja se formira sredinom 19. veka. Osnivačem se smatra Ogist Kont koji je u svom delu Kurs pozitivne filozofije napravio klasifikaciju nauka, a sociologiji postavio zadatak da izučava društvo u celini.

Đorđe Tasić

U Srbiji se ova nauka javlja sa počecima građanskog društva i u okrilju njihovih kulturnih ustanova, među kojima je univerzitet bio najvažniji. Prvo institucionalno uporište sociologije je bio Pravni fakultet u Beogradu, na kojem od 1935. postoji katedra za sociologiju. Istaknuto mesto među utemeljivačima ove nauke kod nas zauzimaju Valtazar Bogišić (1834–1908), Slobodan Jovanović (1869–1958), Đorđe Tasić (1892–1943), profesori koji učinili pionirske korake u afirmaciji sociologije kao posebne akademske nauke. U međuratnoj srpskoj sociologiji veliki doprinos je dao i Mirko Kostić (1892–1956), predavač na pravnim fakultetima u Subotici i Ljubljani, autor knjige Uvod u opštu sociologiju (Novi Sad, 1934), prvog modernog udžbenika sociologije. 

Radomir Lukić

Srpsko sociološko društvo osnovano je u Beogradu 1954. Osnivač i prvi predsednik je bio Radomir Lukić,  koji je posle Drugog svetskog rata predavao sociologiju kao nastavni predmet na Pravnom fakultetu u Beogradu, uvodeći je tako prvi put u redovnu akademsku nastavu u socijalističkoj Jugoslaviji. Najvažnija faza afirmacije sociologije kao naučne discipline bilo je njeno trajnije institucionalizovanje putem osnivanja specijalizovanih socioloških katedri i zasebnih studijskih grupa, a zatim i posebnih istraživačkih centara i samostalnih socioloških naučnih instituta. 

Konferencija „Sto godina sociologije u Srbiji“ održava se 1. i 2. septembra na Avali, u Studentskom odmaralištu Beograd (Ul. General Ždanova br. 201, bivši Avalski put br. 1, 11226 Beograd-Pinosava). Program počinje u subotu 1. septembra od 11.00. Istražite više: www.ssd.org.rs

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs