Naučni krug

Izmene zakona o nauci

Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti

Na osnovu Zaključka Odbora za javne službe Vlade Republike Srbije 05 Broj 011-5000/2015 od 06. maja 2015. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u periodu od 11. maja do 31. maja 2015. godine, sprovodi Javnu raspravu o Nacrtu zakona  o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti.

U javnoj raspravi učestvuju instituti, univerziteti, Srpska akademija nauka i  umetnosti kao i druge zainteresovane organizacije i institucije.

Tribine na kojima će se održati rasprava biće održane u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu prema datom rasporedu.

12. maj, Univerzitet u Nišu,  Univerzitetski trg br. 2
14. maj, Univerzitet u Kragujevcu, Jovana Cvijića bb
19. maj, Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1
21. maj, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića br. 5
25. maj, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, Knez Mihailova br. 35

Tekst Nacrta zakona  o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti sa obrazloženjem  možete preuzeti ovde.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na sledeću adresu:

javna.rasprava@mpn.gov.rs sa naznakom “Nacrt zakona  o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti”.

Program Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs