naučni krug

Poziv za mlade istraživače

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je poziv mladim istraživačima za učešće na naučnoistraživačkim projektima

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je poziv za talentovane mlade istraživače – studente doktorskih akademskih studija, za učešće na naučnoistraživačkim projektima koje realizuju akreditovane naučnoistraživačke organizacije u tekućem ciklusu istraživanja.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti svi studenti doktorskih akademskih studija, bez obzira na to da li su se ranije prijavljivali na svojim institutima, fakultetima i univerzitetima za uključivanje u tekući ciklus istraživanja.

Rok za podnošnje prijave je 16. mart 2018. godine.

Ministarstvo će nakon detaljne analize rezultata ovog poziva, u skladu sa budžetskim mogućnostima, odlučiti o pozivima koji bi imali za cilj uključivanje i drugih grupa istraživača koje nisu obuhvaćene ovim pozivom.

Tekst Poziva sa obrascem Prijave preuzima se sa sajta Ministarstva: gde su navedeni uslovi učešća, način prijave, kao i potrebna dokumentacija (s tim što se diploma/uverenje o završenom fakultetu sa navedenom prosečnom ocenom podnosi kao overena fotokopija).

 

 

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs