Naučni krug

Održan seminar o recenziranju u Narodnoj biblioteci

U ponedeljak 16. septembra u amfiteatru Narodne biblioteke Srbije održan je šesti po redu Seminar o recenziranju za istraživače

Tekst: Đorđe Petrović

Foto: Marko Risović

U ponedeljak 16. septembra, u okviru međunarodne inicijative Nedelja recenziranja (Peer Review Week), Centar za promociju nauke je u saradnji sa Odeljenjem za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije organizovao vrlo uspešan Seminar o recenziranju. Šestom po redu, seminaru prisustvovalo je 133 istraživača, a do sada je kroz ovaj program obuke koji već treću godinu zaredom CPN organizuje sa grupom istraživača i urednika međunarodnih naučnih časopisa prošlo više od četiri stotine istraživača iz domaćih naučnih institucija.

Tokom četvoročasovnog seminara predavači su govorili o temama u rasponu od toga kako dobro uraditi recenziju, preko etičkih aspekata recenziranja do epistemoloških aspekata pisanja i recenziranja naučnih radova, do šireg društvenog značaja recenziranja i funkcionisanja specifičnih recenzentskih mreža i platformi kao što je Publons.

Prisutnima se najpre obratila načelnica Odeljenjem za naučne informacije Tatjana Timotijević, koja je okupljenima poželela dobrodošlicu i najavila govornike. Potom se urednik izdanja Centra za promociju nauke Ivan Umeljić osvrnuo na istorijat naučnih izdanja i na smisao krilatice nullius in verba (ničijim rečima) iza koje su stajali istraživači Kraljevskog društva u Londonu koje je zaslužno za pokretanja prvog naučnog časopisa Philosophical Transactionѕ davne 1665. godine.

Drugi predavač bio je dr Aleksandar Dekanski, naučni savetnik iz Centra za elektrohemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, koji je ujedno i član uređivačkih odbora i menadžer časopisa u Journal of the Serbian Chemical Society i Journal of Electrochemical Science and Engineering, kao i saradnik u časopisima Hemijska industrija i Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly. Dr Dekanski je govorio o tome kako je proces recenziranja tesno povezan sa procesom pisanja i da neko treba prvo biti dobar autor, da bi bio i dobar recenzent. Uloga recenzenta, navodi dr Dekanski, jeste da pomogne autoru da otkloni manjkavosti i rad učini dovoljno dobrim da može da se objavi, a ne da ga sapliće na tom putu. Dr Dekanski je govorio i o tome koje vrste recenziranja postoje, a kratko se osvrnuo i na istoriju recenziranja kao i na brojne pojedinosti u vezi sa pisanjem naučnih članaka i pitanja koja istraživači treba sebi da postave pre upuštanja u pisanje rada.

Sledeća izlagač bila je dr Olgica Nedić, naučni savetnik na Institutu za primenu nuklearne energije (INEP) i član Uređivačkog odbora i područni urednik za oblast biohemije i biotehnologije časopisa Journal of the Serbian Chemical Society. Dr Nedić je detaljno upoznala pristune istraživače sa etičkim aspektima recenziranja i publikovanja naučnih radova istakavši da se pitanje etičnosti u procesu objavljivanja naučnog rada postavlja zato što su neki učesnici u ovom procesu skloni nečasnim postupcima koji im mogu ići u prilog, a na štetu nauke i ostalih učesnika.

Četvrti predavač, dr Nevena Buđevac, docent na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i pomoćnik glavnog urednika časopisa European Journal of Psychology of Education i član uređivačkog odbora u časopisu Inovacije u nastavi, govorila je o tome koliko je rad recenzenata značajan, ali i o tome koliko je njegova vrednost slabo prepoznata i vrednovana. Dr Buđevac je ukazala na glavne razloge koji nas motivišu da recenziramo. Između ostalog, kako je istakla, recenziranje je naša profesionalna obaveza, dug prema nauci i svima onima koji će objavljeni rad kasnije koristiti i citirati. Ona je naglasila da posao recenzenata ne dobija pažnju kakvu zaslužuje, budući da postoji izrazita neravnoteža između značaja recenziranja i njegovog vrednovanja.

Poslednje izlaganje imala je dr Ivana Drvenica, naučni saradnik na Institutu za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu i pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa Hemijska industrija. Dr Drvenica je govorila o podršci izdavača i veb platformi vrednovanju recenziranja i recenzenata. Dr Drvenica je istakla da naučni rezultati efektivno ne postoje dok nisu publikovani u pisanoj formi u časopisu i da je danas svima jasno da upravo recenziranje predstavlja kamen temeljac u procesu objavljivanja naučnih radova. Najveći deo svog izlaganja, dr Drvenica je posvetila veb platformama poput Publons-a, čiji je cilj da recenziranje pretvore u merljiv pokazatelj stručnosti i doprinosa istraživača u oblasti kojom se bave.

Seminar je organizovan u okviru Nedelja recenziranja (Peer Review Week 2019), međunarodne inicijative tokom kojom, od 16. do 20. septembra, vodeće međunarodne akademske institucije i izdavačke kuće organizuju niz događaja posvećenih različitim aspektima ove važne akademske veštine.

Peer Review Week je globalni događaj koji promoviše recenziranje i njegovu ključnu ulogu u obezbeđivanju kvaliteta naučnog i akademskog rada. Tokom ovogodišnje Nedelje recenziranja, čija tema je „Kvalitet recenziranja“, istaknute naučne institucije, izdavači naučnih časopisa i istraživači iz čitavog sveta organizovali su veliki broj predavanja, seminara, vebinara i medijskih inicijativa. Kroz organizovanje Seminara o recenziranju za istraživače Centar za promociju nauke se zajedno sa Odeljenjem za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije pridružio ovoj važnoj inicijativi.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs