Događaji

Novo rukovodstvo SANU

Srpska akademija nauka i umetnosti izglasala je novog predsednika, dva potpredsednika i generalnog sekretara, na Skupštini održanoj 7. aprila

Srpska akademija nauka i umetnosti je, nakon održanih izbora, dobila novi izvršni odbor. Na Skupštini održanoj 7. aprila, kojoj je prisustvovalo 122 člana Akademije, birani su predsednik, dva potpredsednika i generalni sekretar.

Nakon prebrojanih glasova, Izborna komisija je konstatovala da su izabrani:

  • akademik Vladimir Kostić, predsednik
  • akademik Zoran Popović, potpredsednik iz Odeljenja prirodnih nauka
  • akademik Ljubomir Maksimović, potpredsednik iz Odeljenja društvenih nauka
  • akademik Marko Anđelković, generalni sekretar

Na sednici je potvrđen izbor časnika Ogranka SANU u Novom Sadu:

predsednik Ogranka SANU akademik Stevan Pilipović, potpredsednik Ogranka SANU akademik Milorad Radovanović, sekretar Ogranka SANU akademik Teodor Atanacković i članovi Izvršnog odbora SANU u Novom Sadu  dopisni član SANU Jasmina Grković Mejdžor i dopisni član SANU Miro Vuksanović.

Takođe, na Skupštini su  imenovani novi članovi Predsedništva SANU, koje će, pored novoizabranih članova IO SANU i predsednika Ogranka SANU, u Novom Sadu činiti:

sekretari odeljenja, akademici Predrag Piper, Dragoš Cvetković, Miroslav Gašić, Veselinka Šušić, Danilo Basta, Milan Lojanica, Zoran Petrović i akademik Dragoljub Živojinović.

 

 

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs