Nagrade

Nagrada SANU za 2013.

 Među dobitnicima ovogodišnje nagrade SANU našlo se više partnera CPN-a koji su učestvovali u manifestacijama Dani budućnosti: Robotika i M3

Srpska akademija nauka i umetnosti dodelila je nagrade iz oblasti matematike, medicine, tehničkih i srodnih nauka za 2013. godinu. Priznanje se dodeljuje istaknutim naučnicima za izuzetne rezultate i naučna dostignuća u naučnoistraživačkom radu koji su ostvareni u toku poslednjih deset godina. Nagrada se sastoji od Povelje i novčanog dela, koji iznosi 10.000 evra.

Nagrađenim naučnicima Povelju je na Dan Akademije, 19. novembra, svečano dodelio predsednik SANU, akademik Nikola Hajdin. Zanimljivo je da su se među ovogodišnjim dobitnicima našli profesor Zoran Marković i grupa matematičara sa Matematičkog instituta SANU, koji, inače, sarađuju sa CPN-om i učestvovali su u organizaciji Maja meseca matematike 2012. i 2013. godine. Među nagrađenima je i profesor Veljko Potkonjak sa ETF-a, koji je sa Centrom organizovao manifestaciju Dani budućnosti: Robotika.

KO SU DOBITNICI NAGRADE SANU?

Kako je saopštila Srpska akademija nauka i umetnosti, ovogodišnje nagrade SANU dobila je grupa istaknutih istraživača.

Nagrada Srpske akademije nauka i umetnosti iz oblasti matematike i srodnih nauka za 2013. godinu dodeljena je grupi naučnika:

dr Zoranu Markoviću, naučnom savetniku Matematičkog instituta SANU
dr Miodragu Mihaljeviću, naučnom savetniku Matematičkog instituta SANU
dr Nenadu Mladenoviću, naučnom savetniku Matematičkog instituta SANU
dr Zoranu Ognjanoviću, naučnom savetniku Matematičkog instituta SANU
dr Slobodanu Simiću, naučnom savetniku Matematičkog instituta SANU

Nagrada Srpske akademije nauka i umetnosti iz oblasti medicine i srodnih nauka za 2013. godinu dodeljuje se prof. dr Vladimiru Trajkoviću, vanrednom profesoru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Nagrada Srpske akademije nauka i umetnosti iz oblasti tehničkih i srodnih nauka za 2013. godinu dodeljuje se prof. dr Veljku Potkonjaku, profesoru Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Šta je nagrada SANU? Naime, Predsedništvo SANU je tokom aprila 2012. donelo odluku da se istaknutim naučnicima u Srbiji dodeljuju godišnje nagrade za izuzetne rezultate i dostignuća u naučnoistraživačkom radu, koji su ostvareni u poslednjih deset godina. Odlučeno je da se nove nagrade dodeljuju naučniku ili grupi naučnika u četiri kategorije, tako da se svake druge godine naizmenično dodeljuju po dve.

Prošle godine su tako dodeljene nagrade u dve kategorije – u oblasti fizike i srodnih nauka, astronomije, meteorologije, biofizike i geofizike. Drugu oblast u kojoj se tokom 2012. dodeljivala nagrada za najviša dostignuća domaćih naučnika čine biologija, hemija i njima srodne nauke.

 

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs